MG 8126
Som landmand Jesper Arenth selv siger, så dyrker han rent vand. Helt uden sprøjtemidler. Han lægger nemlig jord til nye kildefelter, som skal forsyne Varde. Og så planlægger han også en solcellepark på kildefeltet.

DIN Forsyning har i foråret kørt en kampagne for at synliggøre sammenhængen mellem rent land og rent vand.

Kernen i kampagnen har været at uddele flag med teksten ”Rent land, rent vand” til alle interesserede, som vel at mærke ikke bruger sprøjtemidler der, hvor flaget hejses.

Og målet har været at engagere mindst 3.000 indbyggere og virksomheder i Esbjerg og Varde kommuner ved at få dem til at hejse et flag.

Her fortæller jeg om arbejdet med kampagnen og kundernes respons.

Og jeg vil invitere andre vandselskaber til at være med næste år.

Hvide flag med teksten ”Rent land – Rent vand” har blafret godt og grundigt i vestenvinden i løbet af foråret mange steder i Esbjerg og Varde kommuner.

I alt er der hejst 300 flag, som viser, at lige her, hvor flaget vajer, bliver der ikke sprøjtet.

Bag initiativet står DIN Forsyning, som brugte Vandets Dag 22. marts som anledning til at gå i luften med en indsats, der gør opmærksom på, at det, vi gør på landjorden, hænger sammen med det, der sker nede i jorden. Eller med andre ord – at rent land og rent vand hænger sammen.

Vær med i 2023

DIN Forsyning vil gerne invitere andre vandselskaber med til næste år med kickoff på Vandets Dag 22. marts 2023.

Kampagnen er designet, så der ikke står DIN Forsyning på flaget, og designlinjen adskiller sig også markant fra DIN Forsynings designlinje.

Derfor er det forholdsvis uproblematisk at brede den ud til andre dele af landet.

DIN Forsyning har da også oplevet interesse fra både private og virksomheder uden for Esbjergs og Vardes kommunegrænser, så der er basis for, at konceptet kan brede sig.

Interesserede vandselskaber er meget velkomne til at kontakte Julie Maj Bryderup Gaardsdal, kommunikationskonsulent i DIN Forsyning på 60157019 / jmg@dinforsyning.dk

Det, du gør, gør en forskel

I disse tider, hvor verdensmål fylder meget i mange virksomheders arbejde, har nogle måske allerede spottet, at initiativet oser langt væk af Verdensmål nr. 17; Partnerskaber for handling. Og det er da også en vigtig del af kampagnens baggrund.

I DIN Forsynings strategi ”Fra dygtige til bæredygtige” tager selskabet afsæt i fire verdensmål, hvoraf det mest definerende er Verdensmål nr. 17; Partnerskaber for handling. Derfor var det afgørende for kampagnen, at den skulle have et element af samarbejde eller noget, vi gør sammen.

Samtidig ville vi i DIN Forsynings gerne tydeliggøre, at hver en indsats nytter. Ofte hører man indvendingen om, at det, man selv gør derhjemme, ikke gør en forskel, fordi det er for småt. Men her er det vigtigt at huske på, at ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget.

Hvor ligger vandhunden begravet?

Kommunikation er et stærkt værktøj til at synliggøre problemer eller sætte fokus på et bestemt tema. Men for at lykkes, kræver det selvsagt dyb indsigt i en given problemstilling.

Jeg kan godt gå rundt og have en idé om, hvad problemet er med det danske drikkevand, når jeg har hørt vores vandfolk fortælle.

Men for at være helt sikker på, hvor skoen trykker, tog jeg vores grundvandseksperter i ed. Så jeg lavede interviews med tre kolleger for at indkredse det. Og måske ikke så overraskende var deres entydige svar: Vand har vi nok af. Men det rene grundvand er en begrænset ressource. Og det var naturligvis vigtigt at have det slået fast, før jeg begyndte at arbejde på et koncept.

Handling frem for skældud

I krydsfeltet mellem de forskellige elementer opstod idéen med at hejse flag.

Når man hejser et flag, føler man, at man gør noget. Det er handlingsorienteret. Det er også meget lokalt og viser, at ”jeg gør noget lige her, og jeg er stolt af det.”

Samtidig var det vigtigt, at det ikke blev til skældud og løftede pegefingre, for det kommer der som regel ikke noget godt ud af.

Bag kampagnen ligger der en antagelse om, at dem, der sprøjter i haven eller på deres parkeringsplads, ikke gør det af ond vilje, men fordi de enten ikke er bevidste om problemet eller ikke ved, hvad de ellers skal gøre.

Cases med virksomheder

For at få skabt et godt grundlag for kampagnen med nogle gode historier at trække på, havde DIN Forsyning inden kampagnestarten lavet aftaler med en række virksomheder om at deltage med flag og om at fortælle, hvorfor rent vand er vigtigt for dem i dét, de arbejder med.

Det er der kommet en række virkelig gode og meget forskellige historier ud af.

Én af de historier, jeg vil fremhæve her, er historien med landmand Jesper Arnth, som lægger jord til nye kildefelter, der i fremtiden skal forsyne Varde med rent vand.

Jesper har en fed tilgang til samarbejdet med os og ser muligheder frem for begrænsninger. Som han siger, så dyrker han rent vand, og planlægger desuden en solcellepark på kildefeltet.

Sådan fungerede det:

  • Alle – både virksomheder og private - kunne bestille et flag på rentlandrentvand.dk via en formular.
  • For at deltage i konkurrencen skulle man dele et billede af det hejste flag eller et godt råd om at holde have uden brug af sprøjtemidler.
  • Konkurrencen løb fra 22. marts til 31. maj 2022.
  • Der blev trukket lod blandt deltagerne om en robotplæneklipper og et års forbrug af Frem Sodavand.

Andre deltagende virksomheder er fx Vadehavscentret, der i 2021 vandt en pris for Europas mest bæredygtige museum, Hotel Scandic Olympic i Esbjerg, som bl.a. går ind for at spare på vandet, og flere af Esbjergs uddannelsesinstitutioner, som lægger stor vægt på at arbejde efter verdensmålene.

I alt har 11 virksomheder fortalt deres historier på hjemmesiden. Det hele kan fortsat ses rentlandrentvand.dk

Hejs et flag, eller del et godt råd

Selve konceptet og design af flag er udarbejdet af det sønderjyske bureau Commocean, som også har bidraget med sparring undervejs om, hvad der virker for at skabe interaktion:

Vi trak på den gode gamle metode med at pakke den ønskede handling ind i en konkurrence. Hvis man hejste et flag og delte et billede af flaget med os, var man med i konkurrencen.

Vi ønskede dog ikke at ekskludere dem, der ikke havde flagstang, og derfor kunne man også deltage, hvis man delte et godt råd med os om at holde have uden at bruge sprøjtemidler.

Det hele foregik på hjemmesiden rentlandrentvand.dk. Det var både her, man kunne bestille et flag og dele et billede af det hejste flag eller et ukrudtsråd.

Oprindeligt ville vi gerne lægge os op ad Danmarks Naturfredningsforenings ”Giftfri Have” og trække på deres mange gode råd til at holde have uden brug af pesticider. Desværre nåede de at nedlægge Giftfri Have, mens vi var i gang med det indledende arbejde.

Derfor fandt vi på at invitere til at dele et godt råd i stedet. Det er blevet til en kæmpe bank af gode råd, som vi skal have gennemarbejdet. Lige nu ligger de i rå form på rentlandrentvand.dk

Præmierne i konkurrencen skulle have en eller anden form for relevans, så vi udloddede en robotplæneklipper som førstepræmie og en andenpræmie i form af et års forbrug af Frem Sodavand, der er lavet på DIN Forsynings drikkevand i Ribe.

Kampagnen er blevet boostet via en række forskellige kanaler. Der har kørt annoncering på Facebook og Google, printannoncer i de lokale ugeaviser og outdoor-annoncering på busser og ved supermarkeder.

Vi deltog desuden ved en boligmesse og ved et stort outdoor-arrangement.

Kampagnens 300 flag er lavet af plastflasker fra havet, og når kampagnen er slut, bliver flagene til indkøbsnet og andre ting på den lokale produktionsskole. Foto: DIN Forsyning

Intet spild – flag bliver genanvendt

Én af DIN Forsynings strategiske ambitioner er ”Intet spild”. Og det skal selvfølgelig gennemsyre tilgangen til fx materialer.

300 flag består af meget stof. Derfor har det været et vigtigt kriterie, at der var fokus på ressourcer og genanvendelse.

For det første er flagene lavet af genbrugsmaterialer, nærmere bestemt PET – plastflasker fisket op af havet. Og for det andet har vi lavet en aftale med en lokal produktionsskole, som gerne vil overtage de slidte flag og arbejde med at lave dem om til fx indkøbsnet.

Så vi har bedt alle om at returnere flagene, når de er færdige.

Flaghejsning af "Rent land - Rent vand"-flaget på Myrthuegård nær Esbjerg. Foto: DIN Forsyning.

Det rene vand nyder stor opbakning

Det store forarbejdet har givet pote.

300 flag er hejst hos både private og virksomheder, og der er kommet over 400 gode råd ind.

Op mod kommunalvalget 2021 lavede DANVA en undersøgelse af danskernes holdning til det rene drikkevand. Her blev det tydeligt, at vores drikkevand har stor opbakning, og kampagnens gode resultat viser med al tydelighed det samme som undersøgelsen.

DIN Forsynings tre ambitioner for en bæredygtig fremtid:

  • Intet spild. Vi udnytter vores ressourcer maksimalt og lader ikke noget gå til spilde, der kunne være brugt igen.
  • Fossilfri værdikæde. Vi vil genanvende råstoffer og ikke bruge fossile materialer. Vi udfordrer ikke kun os selv men også samarbejdspartnere og leverandører.
  • Fleksibel forretning. Vores løsninger er fleksible og tilpassede. De skal udvikle både vores egen forretning og vores kunders.

Vi går rundt i vandsektoren i vores egen lille boble og synes, at rent vand er det vigtigste i hele verden.

Og så er det fantastisk at opleve, at det er der faktisk rigtig mange udenfor boblen, der er enige med os i.

Undervejs har jeg spekuleret på, om jeg havde overvurderet, hvor meget opbakning, vores grundvand kunne få. Men mine bekymringer er heldigvis blevet gjort til skamme, og interessen har været overvældende.