Billede 3 Hartmann Schmidt Fotografi
The Great Danes. Holdet fra Aarhus Vand har deltaget i Operations Challenge i 2017, 2019 og 2020. Fra venstre ses Jens Christiansen, Flemming Møller, Frank Davidsen, Maiken Madsen og Tomas Sejersen. Foto: Hartmann Schmidt Fotograf

Vær klar på sidelinjen d. 14. september i Bella centret til denne seværdige konkurrence, som for første gang er en del af IWA-kongressen. Syv internationale hold dyster i tre typiske discipliner fra driftspersonalets daglige arbejde. Et af de danske hold kommer fra Aarhus Vand.

Der bliver tryk på, når syv hold internationale driftsmedarbejdere - heraf fire danske - skal dyste mod hinanden i IWA-kongressens udstillingsområde 14. september i Bella centret. DANVA opfordrer til at komme forbi og opleve konkurrencen samt støtte de danske teams.

Operations Challenge er inspireret af de årlige konkurrencer af samme navn, der har været fast inventar i mere end 30 år på den amerikanske WEFTEC-konference. Operations Challenge har gennem årene bredt sig på tværs af landegrænser, og i år afholdes skills-konkurrencen for første gang i København som en del af IWA World Water Congress and Exhibition

IWA udstillingen og konkurrencen er gratis

Husk

Du kan besøge kongressens udstillingsområde og dermed opleve konkurrencen uden billet til kongressen. 

Adgang kræver dog registrering. Det kan gøres online, så du slipper for kø ved indgangen.

Registrér dig og dine kollegaer her

”Vi er altid glade for at se vores Operations Challenge-koncept sprede sig rundt om i verden. Det er vores mest succesfulde lederudviklingsprogram, og det engagerer driftspersonale mere effektivt end noget andet indhold, vi har”, fortæller Steve Harrison, Senior Manager of Operations Programs ved Water Environment Federation.

Formålet med Operations Challenge er at sætte fokus på det vigtige arbejde, der dagligt udføres ude i forsyningsselskaberne, og som ret beset er det fundament, sektorens succes bygger på – både herhjemme og i udlandet.

”Operatører overalt har en tendens til at arbejde anonymt og isoleret, mens de leverer essentielle ydelser til deres lokalsamfund. Skills-konkurrencer skaber et mødested, der letter samarbejdet mellem praktikere, der ofte mangler adgang til traditionelle netværksmuligheder. Det gælder for operatører overalt – de er alle med til at beskytte og rehabilitere det samme vand”.

En unik mulighed

Selvom Operations Challenge, der finder sted 14. september, er den første skills-konkurrence for vandoperatører på dansk jord, så har et hold fra Aarhus Vand prøvet det før. De deltog nemlig med holdet ”Great Danes” i 2017, 2019 og virtuelt i 2020 i den amerikanske Operations Challenge under WEFTEC. ”Great Danes” ser frem til igen at deltage.

”Vi glæder os rigtig meget til at deltage i IWA’s Operations Challenge. I Aarhus Vand har vi valgt at deltage af flere grunde. Vi vil gerne anspore medarbejdere i driften til at deltage i konferencer, hvor viden bliver delt. I dag er det hovedsageligt ingeniører og ledelsen, der deltager, og vi mener, at der er en gevinst ved, at alle medarbejdergrupper kan deltage i denne type arrangementer. Derudover er det en unik mulighed for teambuilding på tværs af medarbejdergrupper, og endelig har man mulighed for at opleve noget, som man ikke gør i sin hverdag,” fortæller Flemming B. Møller, senior projektleder for produktion og udvikling ved Aarhus Vand.

”Som forsyning og som deltager i Operations Challenge får man mulighed for at udvide sit netværk både nationalt og internationalt. Medarbejderne får mulighed for at dele viden med andre forsyninger og få indsigt i deres måde at arbejde på. Og så er det bare rigtigt sjovt at deltage i den slags konkurrencer sammen med sine kolleger,” siger Flemming B. Møller.

Det danske hold The Great Danes dyster her i Operations Challenge ved WefTec i 2019. Foto: Kieffer Photography

Amerikansk koncept

  • Operations Challenge er en skills-konkurrence for vandoperatører.
  • Operations Challenge er organiseret af WEF og har siden 1988 været en del af den årlige WEFTEC konference.
  • Holdene dyster i fem skills: Maintenance, Collections Systems, Safety, Process and Laboratory Events.
  • I 2021 deltog 32 hold i det amerikanske Operations Challenge.

De tre skills

Det er i kongressens udstillingsområde at man om onsdagen bl.a. kan opleve Aarhus Vand dyste i de tre skills: maintenance, collection systems og safety.

Maintenance: Holdene skal inspicere og kontrollere tilstanden af akseltætningen i en af pumperne i pumpestationen. Derudover skal holdene kontrollere styreskinneholdere og styreskinner for tilstrækkelig vedligeholdelse og drift. Til sidst genmonteres den inspicerede pumpe tilbage i pumpestationen. Maintenance er sponsoreret af Grundfos.

Collection Systems: Opgaven går ud på at simulere arbejdet i kloaksystemet. Der er en lækage på et 8-tommer PVC-kloakrør. Holdene skal reparere røret, og et nyt rør skal tilsluttes et 4-tommer PVC-rør. Collection Systems er sponsoreret af Wavin.

Safety: Holdene skal redde en bevidstløs kollega op fra et mandehul. Den bevidstløse kollega formodes at være blevet udsat for en ukendt gas eller iltmangel på grund af en slidt ventilpakning i stationen. Holdene skal redde den bevidstløse kollega, reparere ventilen og sætte ledningen sikkert i drift igen. Safety er sponsoreret af Carl Stahl og Tractel.

Konkurrencen kan overværes i udstillingsområdet, som er gratis for alle.