Sider Fra Guide Om Alternative Vandtyper V10 (1)

Guiden for implementering af bæredygtig anvendelse af alternative vandtyper kan bruges af vandselskaber eller industrier, der har udfordringer med ”overskudsvand”, og derfor ser mulighederne for, at vandet kan bruges af andre.

Guiden for implementering af bæredygtig anvendelse af alternative vandtyper kan bruges af vandselskaber eller industrier, der har udfordringer med ”overskudsvand”, og derfor ser mulighederne for, at vandet kan bruges af andre. Det kan også være byplanlæggere, udviklere, rådgivere, virksomheder, boligforeninger og boligejere, der ønsker at spare på drikkevand og udnytte alternative vandtyper bæredygtigt. Guiden er samtidig en støtte for myndigheders sagsbehandling og svar på ansøgninger om anvendelse af alternative vandtyper.

Projektets samarbejdspartnere er Aarhus Vand, Aarhus Kommune, Rambøll, Aarhus Havn og WATEC.

Illustrationer er udarbejdet af Anna Laybourn – Brain2Business og Ane Mølgaard – Aarhus Vand.

Projektgruppen har fået god sparring fra FORS, Sekundavandsgruppen og DANVA.

Projektet er støttet af VUDP.

Guiden kan downloades her: https://www.danva.dk/publikationer/inspiration-og-guides/guide-om-alternative-vandtyper/