Jordklode mellem haender COLOURBOX1767027.jpg

På to spændende webinarer arrangeret af DANVA diskuterede op mod 70 deltagere og oplægsholdere bæredygtighed i vandsektoren. Vi satte fokus på, hvordan vi opgør og måler bæredygtighed, hvad der skal tælles med, og hvad der ikke skal.

Verdensmålene og forståelsen af dem i sammenhæng med bæredygtighed var centralt i flere indlæg, herunder behovet for at undgå et for snævert syn på reduktion af CO2-udledninger, som den eneste udfordring. Biodiversitet, ressourceforbrug, vandmiljø, sundhed, arbejdsmiljø og økonomi er blandt de mange andre områder, hvor der er krav til en bæredygtig vandsektor.

Vandsektorens målsætning om klima- og energineutralitet i 2030 stiller store krav til måling og afrapportering. Flere oplæg pegede dog på et behov for at gå videre end driftsemissioner og medregne byggeri og anlæg, som er forbundet med store CO2-udledninger. Her er der inspiration af hente hos andre sektorer ikke mindst i forhold til byggeri.

Flere redskaber og næste skridt

Både fra oplægsholdere og i diskussionerne på webinaret blev der peget på behovet for vidensdeling og bedre kendskab til redskaber og metoder til at opgøre bæredygtighed. Det vil DANVA gå videre med i kommende aktiviteter, bl.a. en session på Vandforum den 26. april: https://www.danva.dk/arrangementer/danva-fora/12711-vand-forum-2022/

Hvis du vil være med på denne session med et oplæg eller vil bidrage til andre kommende aktiviteter så kontakt Miriam Feilberg mfe@danva.dk

Præsentationer fra dagen kan ses her