Til Energistyrelsen
Skanderborg den 16. april 2012

DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforenings høringssvar på DANVA gør opmærksom på, at foreningen har valgt at afgive dette høringssvar, selv om DANVA ikke er på høringslisten. Lovforslaget er relevant for de vand- og/eller spildevandsforsyninger, der er koncernforbundne med elnetvirksomheder – men ikke elhandelsvirksomheder – i en multiforsyning. DANVA vil gerne anmode om fremover at modtage lovforslag på området i det omfang, disse er relevante for vandsektoren.

Realisering af lovforslaget vil give et økonomisk tab for de vand- og eller spildevandsforsyningsselskaber, der er organiserede som dele af multiforsyningsselskaber med elnetselskaber (og eventuelle andre forsy-ningsarter). Se bilagte beregningseksempel – venligst stillet til rådighed af Vestforsyning A/S, Holstebro.

Fordelen ved at være organiseret som multiforsyning er bl.a. muligheden for samfakturering til kunder af ydelser leveret af de forskellige forsyningsarter. Hvis en elnetsvirksomhed (koncernforbundet med vand/spildevand og eventuelle andre forsyningsarter) skal have faktureret sine ydelser hos en elhandelsvirk-somhed, vil det være nødvendigt at sende mindst to fakturaer til kunderne – en for elydelserne og en for de øvrige forsyningsarter. Dette fremmer hverken effektivitet eller gennemskuelighed.

Som alternativ foreslår DANVA en delvis ændring af lovforslaget: I de områder, hvor elkunder forsynes af en elnetvirksomhed, der er koncernforbundet med andre forsyningsarter, skal det være muligt for elhandelsvirksomheder med kunder i de pågældende områder, at få samfaktureret deres ydelser med multiforsyningens ydelser. Derved vil elkunderne kun modtage en faktura for elydelserne enten fra elhandelsvirksomheden eller fra elnetsvirksomheden og der vil ikke være økonomisk tab for multiforsyninger og deres kunder.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA