138 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Forslag til ændring af prislofts-bekendtgørelsen

Udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen – supplerende investeringstillæg

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

COLOURBOX4405822.jpg

DANVA Statistik & Analyse

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Effektivisering gennem udvikling – ikke afvikling

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer)

Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Status på vandsektorens skattemæssige udfordringer

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Derfor er pris en dårlig indikator for effektivitet

Økonomiske rammer for vandselskaber og tilknyttet virksomhed

Høring af vejledning om tilknyttede aktiviteter, jnr. BLS 400-00100