119 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Økonomiske rammer for vandselskaber og tilknyttet virksomhed

Derfor er pris en dårlig indikator for effektivitet

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Status på vandsektorens skattemæssige udfordringer

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer)

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen – supplerende investeringstillæg

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Effektivisering gennem udvikling – ikke afvikling

Forslag til ændring af prislofts-bekendtgørelsen

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Høring af vejledning om tilknyttede aktiviteter, jnr. BLS 400-00100

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger