245 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder
Klimatilpasning-179X110

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Klimatilpasning-179X110

Forslag til ændring af prislofts-bekendtgørelsen

Klimatilpasning-179X110

Udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen – supplerende investeringstillæg

Klimatilpasning-179X110

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

Bekendtgørelsesændringer_Økonomiske_rammer_sept.2016_høringsversion1

NST-notat_regler_medfinansiering_klima_07.02.2013

Analyse_Vandselskabers_skatteforhold_Kromann-Reumert_10.07.2015

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

Bilag_1_Vurdering_erhvervsøkonomiske_konsekvenser_BKG_økonomiske_rammer_for_vandselskaber

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

vejledning_kvalitetssikring_juli_2014.pdf

vejledende_notat_om_reglerne_for_spildevandsforsyningsselskabers_medfinansiering_af_kommunale_og_private_projekter_vedr._tag-ogoverfladevand.pdf

Klimatilpasningsplaner+og+klimalokalplaner+(vejl.+2013_02).pdf

Justeret_standardbetalingsvedtægt_kap_3_B_D.pdf

Vejledningsskrivelse+om+henstand+med+betaling+af+tilslutningsbidrag.pdf

Klimasikring+i+grundejerens+afløbssystem.pdf

2016.05.26_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2013.05.23_Referat_Generalforsamling_Aalborg_BS_HSA_final.pdf

2013_Referat_Generalforsamling_01.10.2013.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

2012.01.04-Vejledning-Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

2015.15.15-Vejledning-Overvejelser_ved_samarbejder_m.m.ny_pdf.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf (1)

Bejledning_om_forbrugervalg_opdateret_17.02.2017_clean.pdf

NST_Undersøgelse_hjælpemuligheder_2012.pdf

0.1+Dansk+Vandkonference+2016+Intro+CEL.pdf

Oplæg+DANVA+VSL+teknologiudvikling+joannes+gaard.pdf

Forsyningstræf+2016+indlæg+Et+anderledes+vandsamarbejde+Kitsie+Lund+AquaDjurs.pdf

2016_PP_Præsentation+vedr.+overvejelser+ved+indgåelse+af+samarbejde+eller+overtagelse+-+Forsyningstræf+2016_Energi++Forsyning.pdf

Driftsikkerhed+og+motivation+-+Susan+Münster.pdf

Brug+af+servicemål+i+kommunikationen+og+strategiarbejdet+-+Carsten+Nystrup.pdf

Tanker+omkring+regulering+af+vandsektorens+investeringer+-+Enevoldsen.pdf

Helena_Forchhammer_Forsyningssekretariatet.pdf

DANVA POWERPOINT Regionalmøder 2017_public.pdf

2016-04-21_DANVA_strategi_2016-2020.pdf

Dombog_udskrift_B0882002.pdf

Dombog_udskrift_B010700M.pdf

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

Notat_Periodevise driftsomkostninger.pdf

2018.06.28_Grønttorvet byretsdom_forsyningspligt og spildevand.pdf

vejledning-i-indberetning-til-benchmarking.pdf

Vejledning nr. 95 Overvejelser ved samarbejder m.m.samlet v.2 pdf.pdf

Bilagsrapport_Drift_vedligehold_Regnvandsbassiner_FINAL.pdf

COLOURBOX4405822.jpg

DANVA Statistik & Analyse

Klimatilpasning-179X110

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Klimatilpasning-179X110

Høring af vejledning om tilknyttede aktiviteter, jnr. BLS 400-00100

Klimatilpasning-179X110

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Drikkevand-617X411

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Lovgivning-617X411

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Økonomistyring-617X411

Effektivisering gennem udvikling – ikke afvikling

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Lovgivning-617X411

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Lovgivning-617X411

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

Klimatilpasning-179X110

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

Klimatilpasning-179X110

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Klimatilpasning-179X110

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer)

Anlægskartotek-617X411

Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger

Klimatilpasning-179X110

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Klimatilpasning-179X110

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Salen_Deltagere_fra_siden_617px

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Penge_sedler_mønter_617px

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

POLKA-617X411

Status på vandsektorens skattemæssige udfordringer

Lovgivning-617X411

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Pris-indikator

Derfor er pris en dårlig indikator for effektivitet

Christiansborg_617px

Økonomiske rammer for vandselskaber og tilknyttet virksomhed