535 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

2014_Rapport_Håndbog_IT-sikkerhed_forsyningsbranchen

Mikroplast_renseanlæg_2015_rapport_DHI_DANVA

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf

Vejledning nr. 70 Servicemaalvejledning.pdf

Vejledning nr. 72 DDS.pdf

Vejledning 75_ Miljømålslovens idefase.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf (1)

Energi+CO2+og+samlet+miljøregnskab+for+afløb+og+renseanlæg.pdf

Slam+–+Fremtidens+renseanlægs+energiressource.pdf

Videregående+renseteknologier+for+kommunalt+spildevand.pdf

NoDig_Infra_oversigt_InteresseNetværk_23092016.pdf

Opsamling fra grupperne_IWA_HCC 27 april 2017.pdf

SUMMARY_Opsamling fra HCC_mødet 27 april 2017.pdf

Opsummering_Grupper_IWA+Kick-off+møde+27.+april+2016+i+Odense.pdf

Affordability+notat.pdf

Danske+og+europæiske+finansieringsmuligheder+Mikale+Enig_Insero.pdf

2.3+Internationalt+samarbejde+om+granulært+slam.pdf

Carl-Emil_Larsen_DANVA_Strategi_12.01.2016.pdf

Referat_spor_5_Fra_energineutral_til_klimaneutral.pdf

_10.11.15_Hans-Martin_Friis_Møller_Verdens_bedste_regulering.pdf

Ledelsesrum+til+at+reagere+effektivt+og+proffesionelt+på+krav+fra+kunder+og+myndighed.pdf

consolidated_eur-lex.europa.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

170820 Fundingoversigt.pdf

3 2014_10_24_Rapport_Håndbog+om+IT-sikkerhed+i+forsyningsbranchen.pdf

DANVA - Vandselskabers bidrag til lokal udvikling.pdf

DANVA rapport Vandselskabers bidrag til lokal udvikling.pdf

2016-04-21_DANVA_strategi_2016-2020.pdf

Dombog_udskrift_B0882002.pdf

Dombog_udskrift_B010700M.pdf

Fundingoversigt_DANVA_opdateret.pdf

Vejledning+i+opklaring+af+fødevare-+og+vandbårne+sygdomsudbrud.pdf

Vejledning+i+sikring+af+drikkevandskvalitet+(DDS).pdf

A4-Landskab - Vandsektoren og Verdensmålene_v9b.pdf

Betænkning_Styringsmæssige_relationer.pdf

2006_Line _Maagaard artikel om imple af nitratdirektiv og VRD.pdf

2017_Lovkompas_Ekspertpanelets rapport.pdf

2019_DTU Sektorudviklingsrapport om vandteknologi.pdf

VUPD Projekter 2018.pdf

2018_VUPD Projekter_folder_Weboptimeret.pdf

2019.07.02 Fundingoversigt.pdf

2.3+Internationalt+samarbejde+om+granulært+slam.pdf

Internationalt samarbejde

Paradigme for foringer høringsudgave marts 2016 TIL UDSENDELSE

PM_Billund_BioRefinery skaber større miljørum til erhvervsmæssig udvikling_04.04.2016

Aarhus_Vand_PM_Fremtidens_energiproducerende_renseanlæg_06.11.2013

Brev_til_Skatteministeren_vedr._ inddrivelse_20.09.2015

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud efter L86

DANVA_Vejledning_97_drift_og_vedligehold_regnvandsbassiner_2016

DANVA Bestyrelseskursus_Formand-næstformands_rolle_flyer

Program_Bestyrelsens_vaerdiskabende_samarbejde_7_oktober_2015_aarets_offentlige_bestyrelseskonference

Invitation_21.05.2015_Markedsmodningsfond_og_DANVA

Invitation_PCP-møde_31.08.2013_Markedsdialog_spildevand

vejledning_kvalitetssikring_juli_2014.pdf

Klimatilpasningsplaner+og+klimalokalplaner+(vejl.+2013_02).pdf

Vejledende+notat+om+bekendtgørelse+om+betaling+for+særligt+forurenet+spi....pdf

DDV-R+Integrationsmetoden+v1.0+okt+2012.pdf

2017.05.18_Referat_DANVA+generalforsamling.pdf

2016.05.26_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2013.05.23_Referat_Generalforsamling_Aalborg_BS_HSA_final.pdf

DANVA_vedtægter_2016.pdf

DANVA+vedtægter+2014.pdf

2017_Landsaftale_Vand-_og_spildevandsanlæg.pdf

Kontrol af vandmaalere i drift.pdf

VANDFORSYNINGSSAMARBEJDSVEJLEDNINGEN.pdf

Rapport_nr.50_Store-kloakledninger-m-bilag.pdf

Vejledning nr. 60 Plast_rapport_ver17.1.pdf

Rapport_funktionspraksis_net.pdf

Vejledning nr. 69Endelig_kontoplan_vejledning_20130606.pdf

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse.pdf

Vandsamarbejdsvejledning_samlet_200109.pdf

Vejledning nr. 82 - DANVA slamkatalog.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

2011.05.06-Vejledning-okkervejledning-CF.pdf

Vejledning i vandkvalitetskontrol-22-11-11.pdf

2012-08.06-Vejledning-CO2-regnskab for forsyninger - en guide-DS.pdf

TPublikationerRapporterStikrapportStikrapport2007FokuspAflbsstikledninger261107samletpdf.pdf

2011.08.11-Rapport-køkkenkværnsrapport-LF.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

2015.15.15-Vejledning-Overvejelser_ved_samarbejder_m.m.ny_pdf.pdf

2015.11.24_kommunikation_i_separeringsprojekter.pdf

2016.04.05_Rapport_Vejledning_om_drift_og_vedligehold_1.1.pdf

Bejledning_om_forbrugervalg_opdateret_17.02.2017_clean.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf (1)

Afklaringsprojekt+om+nedsivning+af+husspildevand.pdf

CO2+nøgletal+og+energibesparelser+der+giver+sund+økonomi+for+spildevandssystemer.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringernes+effekter+på+afløbssystemer.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringers+effekter+på+oversvømmelser+i+byer.pdf

Forbrugernes+ubevidste+forventninger+til+moderne+vand-+og+spildevandsforsyning.pdf

Kontinuert+”real+time”+måling+af+ATP+og+fysiske+parametre++i+drikkevand+.pdf

Optimal+udnyttelse+af+varmeenergi+fra+spildevand.pdf

201606-Datatilsynets+12+spørgsmål-opstart (1).pdf

DI+ITEK+Vejledning+om+persondataforordningen+med+bilag.pdf

201512-Persondataforordning-nyhedsbrev-KromannReumert (1).pdf

VUDP_Ansøgningsvejledning_2017_fase+_1.pdf

VUDP_uddelingsvilkår.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

damvad_vandsektorens_samfundsbidrag_2016 (3).pdf

NST_Undersøgelse_hjælpemuligheder_2012.pdf

Program_Mikroplast_26.09.2017.pdf

Marina_Bergen_Jensen_Universiteternes+rolle+27.04.2017.pdf

CALL_Copenhagen_IWA.pdf

Anders+Bækgaard+IWA+WWCE+2020+Kick+of+prolog+270416.pdf

IWA_Host_Country_Committee_Kick_off_27._april_2016_HKA_presentation.pdf

Frihandelsaftale+TTIP.pdf

2016+VEDTÆGT+Nationalkomiteen.pdf

DANVA+Regionalmøder+sep-2016+agenda.pdf

Cirkulær+økonomi+Per+Henrik+Nielsen_VCS.pdf

Partnerskaber+Kaj+Stjernholm_Stjernholm.pdf

VARGA+projektet+Jeanette+Madsen_EnviDan.pdf

God+selskabsledelse+i+praksis+-+ejer+perspektiv.+-+Niels+Højberg.pdf

God+selskabsledelse+i+praksis+-direktionsperspektiv+John+Hartvig+Mølgaard.pdf

TREFOR_Partnerskab_og_værdiskabende_grundvandsbeskyttelse.pdf

Lars+Gadegaard+Persondataindlæg+på+forsyningstræf+Comwell+Roskilde+20170202.pdf

Lovgivning+Forsyningstræf+hos+Danva+2017.pdf

Det+gode+arbejdsmiljø+for+det+kørende+folk.pdf

4.2+Nye+indvindingstilladelser+har+vi+de+nødvendige+data.pdf

4.5+Aldersdatering+af+grundvand+på+TREFOR+Vands+Kildepladser.pdf

2.4+Nyt+tiltag+for+simpel+og+effektiv+optimering+af+efterkalringstanke.pdf

5.2+NY+Lattergas++Dansk+vand+16+final+4.10.pdf

5.3+Optimalt+beluftning+hos+Bluekolding.pdf

5.4+Etablering+af+fælles+visualiseringssystem+for+SCADA+data+Dansk+Vand+Konference+2016.pdf

5.5+Energieffektivisering+på+renseanlæg.pdf

6.5+Opdateret+Tilblivelse+af+regnvandssø+1.0.pdf

11.2+Undersøgelse+af+lækage+på+større+drikkevandsledninger.pdf

14.5+Vandforsyning+i+Ringkøbing-Skjern+Forsyning+-+fra+skrivebord+til+virkelighed.pdf

9.1+Hospitalsspildevand_Herlev_November_2016_Dansk_vand_3.pdf

9.4+Andersen_DanskVand2016_Et+MBBR+og+ozon+baseret+pilotrenseanlæg+til+behandling+af+hospitalsspildevand+i+Skejby.pdf

12.1+Skrift31_serviceniveau+for+vand+på+terræn_bpa091116_2.pdf

12.2+Afstrømning+på+grønne+områder_VTUF+projekt_LeneBassø.pdf

16.4+Genudvinding+af+fosfor+hos+Herning+Vand.pdf

10.1+Dansk+Vand+konference+Nov+2016+Søren+Thorndahl.pdf

17.5+Vejbede+som+forsinkelse+eller+nedsivning.pdf

Jan+Norsted+Powel_+Slides+til+Dansk+Vand+Konference+9.+nov.+2016.pdf

DANVA+Temadag+om+Fremtidens+renseanlæg+-+ild+og+jord_+Anita+Rye+Ottosen.pdf

Line+Markert+-+kommunernes+styringsmuligheder.pdf

Forsyningstræf+2016+indlæg+Et+anderledes+vandsamarbejde+Kitsie+Lund+AquaDjurs.pdf

2016_PP_Præsentation+vedr.+overvejelser+ved+indgåelse+af+samarbejde+eller+overtagelse+-+Forsyningstræf+2016_Energi++Forsyning.pdf

Bedre+udbud+og+Tilbud+v+Andreas+HORTEN.pdf

Bedre+udbud+og+tilbud+–+Ja+tak+ved+orbicon.pdf

Bedre+udbud+og+Tilbud+v+Andreas+HORTEN.pdf (1)

Branchens+og+sektorens+ønsker+til+gensidige+forbedringer+i+forbindelse+med+udbud+DANVA_VELTEK+PP2+TKR.pdf

Lars_Therkildsens_Nytårstale_12.01.2016.pdf

2016.DANVA+aktiviteter_Carl-Emil_Larsens_tale.pdf

Udforddringerne+i+vandmiljøet+-+oplæg+til+temamøde+om+vandplaner.pdf

Ejerens+rolle+og+forventninger+til+vandselskabet+-+Erik+Buhl.pdf

NY+Igangsættelse+og+gennemførelse+af+fusionsprocessen+-+Jesper+Frost+NY.pdf

Strategiske+overvejelser+og+mål+med+samarbejde+-+Markert+og+Timmermann.pdf

Lederskab+i+forhold+til+konsulenter+-+Michael+Lilja-Nielsen+(1).pdf

NY+Struktuanalysers+fordele+og+udfordringer+-+Jakob+Hamburger+Hansen.pdf

Driftsikkerhed+og+motivation+-+Susan+Münster.pdf

Erfaringer+første+år+efter+fusionen+-+John+Buur+Christensen.pdf

Miljøfremmede+stoffer+regler+og+de+nationale+myndigheders1.pdf

Caroline+Kragelund+Teknologisk+institut_temadag_DANVA.pdf

Annemette+Palmqvist+og+Syberg_DANVA+temadag.pdf

Mærkning+og+krav+til+forsyningsrør+ved+Sten+Kloppenborg.pdf

2_Samarbejde_kommune_forsyning_Randers.pdf

Brug+af+servicemål+i+kommunikationen+og+strategiarbejdet+-+Carsten+Nystrup.pdf

Erfaringer+med+branchefinansieret+klagenævn+-+Mathilde+Øelund+Jensen.pdf

Valg+af+bundlinjer+-+indikatorer+v+Jacob+Eskildsen.pdf

Hvorledes+sikres+innovation+på+tværs+af+vandsektoren+-+Jacob+Larsen.pdf

6_Klaus_Ising_Hansen_Byggeriets_Kvalitetskontrol.pdf

Opsamling_Temadag_02.04.2014_Separering_afløbssystemer.pdf

Aarhus_Vand_Medfinansieringsprojekter_klimatilpasning.pdf

Færdig BOG KODEKS .pdf

HOFOR_Vandkemiker_Advertisement_138374.pdf

SVANA-400-00054_Vandkvalitetsbek_Høringsvar_DANVA.pdf

Program mikroplast red.pdf

Program Dansk Vandkonference 2017.pdf

Program Dansk Vandkonference 2017.pdf (1)

Program mikroplast 14-09-2017.pdf

Flyer_TV+og+Brøndrapport+3.0.1.pdf

Flyer_Kabler+fremmedrør+og+flader+1.0.pdf

Flyer_Brudregistrering+1.0.pdf

Flyer_TV+og+Brøndrapport+3.0.pdf

3 Flyer_Danvand+2.0.pdf (1)

3 Flyer_Danvand+2.0.pdf

Flyer_Dandas+3.0.pdf

Flyer_Fælles+kernemodel+2.0.pdf

Flyer_TV+og+Brøndrapport+3.0.1.pdf

Dansk Vandkonference 2017 program opdateret 1 nov.pdf

FVC_DANVA_Klimaprojekter_kursus 6.-7.12.2017.pdf

Klimatilpasning i praksis_kursus.pdf

Klimaprisen 2017 Låsby Søpark 310817.pdf

2018 Bestyrelseskursus - grundlæggende for bestyrelse og direktør.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

Lars+M+Damkjær+Gram+Fjernvarme+Persondatasikkerhed.pdf

2016.04.20_Artikel_Persondatalovgivning+kort+intr.pdf

Eksempel fra KOMBIT - Udkast til krav om compliance med persondatalovgiv....pdf

Forsyningstræf program 2018.pdf

Julebrev 2017.pdf

Ringsted Forsyning Erfaren medarbejder til spildevand efterlyses.pdf

2017 VUDP uddelingsvilkår 171003.pdf

Notat_Elementer i Tokyo_Sammenhæng med stand.pdf

Konference Vejafvanding 03.05.2018.pdf

Konference - uvedkommende vand 12.04.2018.pdf

Helhedsorienteret+beredsskabsplanlægning.pdf

Akutte+drikkevandsforureninger+-+en+praktisk+guide.pdf

Planlægning+af+beredsskab+for+vandforsyning_+vejledning+8.pdf

Vejledning+i+vandkvalitetskontrol-22-11-11.pdf

Test+af+mikrobiologiske+hurtigmetoder.pdf

UV-anlæg+til+akutte+beredskabssituationer_web.pdf

Evaluering+af+håndteringen+af+forureningen+af+drikkevandet+fra+Vandværket+Lyngen+i+Køge+Kommune.pdf

Vejledning+om+håndtering+af+overskridelser+af+de+mikrobiologiske+drikkevandsparametre_+vejledning+nr+4.pdf

Seminar 23.02.2018_Cirkulære vandsystem i landbrugsområder.pdf

Rammeaftale_DANVA.pdf

Vejledning tømningsordninger samlet.pdf

Retningslinjer for DANVA netværk 23. januar 2018.pdf

Konference_3.maj_2018_Vandafledning.pdf

2018_Landsaftale_Vand- og spildevandsanlæg.pdf

Program Konference Vand på og under fremtidens veje.pdf

Faktaark+DANVA.pdf

Folder, DANVAs nye datamodeller.pdf

2018.05.24_Referat_DANVA_Generalforsamling.pdf

20180703 Vejledning om persondata for vandskaber v. 2.samlet pdf.pdf

Program - Økonomisk regulering - Bliv opdateret.pdf

Konference_30.10.2018_Verdensmålene_flyer.pdf

DANVA_Regnvandsbassiner_designguide_2018_FINAL.pdf

danva_regnvandsbassiner_designguide_2018_final.pdf (1)

Dansk Vand Konference 2018 Program.pdf

Vejledning nr. 95 Overvejelser ved samarbejder m.m.samlet v.2 pdf.pdf

DAMVAD Rapport_endelig.pdf

Vandsektorens-vaerdi-for-samfundet.pdf

Dansk Vand Konference 2018 Program opdateret.pdf

EFK minister i Aquaglobe.pdf

VUPD Projekter 2017.pdf

Vandpolitisk netværk_Program forår 2019_København.pdf

Vandpolitisk netværk_Program forår 2019_KBH.pdf

Vandforum programskitse 2019_temaer.pdf

2019_Program_netværksseminar.pdf

2019_Vandpolitisk-netvaerk_program.pdf

Vi søger en controller .pdf

Vi søger en juniorcontroller .pdf

Nytårstaffel 2019 LAT-tale.pdf

Tillægsaftale til Pesticidstrategien.pdf

Faktabilag_HOFOR_pm_jan19.pdf

Forsyningstræf 2019 Roskilde program.pdf

Forsyningstræf 2019 Skanderborg program.pdf

DANVA og Danske Vandværker Vejledning om konsekvenserne af skattesagerne.pdf

Administrationspraksis for regnvandsbassiner og udledningstilladelser - Final.pdf

2795235_Danva Vandforum program 2019_print.pdf

2019 VUDP ansøgningsvejledning fase 1.pdf

2019 VUDP ansøgningsvejledning fase 1_Final.pdf

DANVA_Vandforum program 24. april 2019_print.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019 opt 1 marts.pdf

13. marts 2019_Klima_Kolding_invitation.pdf

14_02_19_Vejl_Risikovurdering og analyseprogrammer.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019 opt 11 marts.pdf

Forsyningstræf 2019 Roskilde program.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019 opt 20 marts.pdf

Pressemeddelelse_Aarhus går ind i kampen for det rene drikkevand.pdf

2019_Landsaftale_Vand_og_spildevandsanlaeg.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf

2019_De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv.pdf

VUPD Projekter 2017-redigeret.pdf

Vandforum 2019 program.pdf

Procedure for vurdering af korrosionshastighed af betonoverflader_Vejledning.pdf

Svovlbrinte håndbogen version 23-04-2019.pdf

2019 Bestyrelseskursus grundlæggende for bestyrelse og direktør.pdf

Vejledning 104_Administrationspraksis-for-regnvandsbassiner-og-udledningstilladelser-2. udgave.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver_final.pdf

Svovlbrinte håndbogen v. 1.2 maj 2019.pdf

LAR Slutrapport_VUDP_ID_nr_82.2016.pdf

LAR Slutrapport_VUDP_ID_nr_82.2016.pdf (1)

LAR_Forskningsbaseret anvisning_UnderrapportVUDP_ID_nr_82.2016 teknisk rapport.pdf

DANVA forslag til ændringer af betalingsloven_maj 2019.pdf

12345.pdf

2019 - VUDP uddelingsvilkår 171003.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf (1)

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 1.0.pdf

2017 VUPD Projekter_folder_Weboptimeret.pdf

DANVA Sikkerhedsanalyse 2019.pdf

Udbudskonference_20.06.2019_program.pdf

Brev fra Miljøstyrelsen om ny vurdering af sundhedsmæssig risiko fra perfluoroctansulfonat og perfluoroctansyre 17. juni 2019.pdf

Energiproduktion-617X411

Intelligent styring af vandselskabernes elforbrug

Verdenskort_617x411px

Verdens største vandkonference til Danmark

Efterklaringstank_617px

16,5 millioner kr. til at udvinde ressourcer af spildevand

Brisbane Workshop 13.10.16 deltagere 617px

Vidensdeling fremmer innovation om håndtering af vand i byer

vandselskaber

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Musikhus_mennesker_617px

Vandbranche til årsmøde med debat om nye mål

_16B3406 617

Nyt fra medlemmerne: Åbning af CALL Copenhagen