150 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Arrangementer Old
Publikationer
Nyheder

Nyt fra medlemmerne: Det kan stadig betale sig at betale

Supplerende tilslutningsbidrag i landzone for bolig- og erhvervsejendomme tilsluttet andet/privat spildevandsanlæg

Afledning af vand fra varmeforsyninger og muligheder for nedsættelse eller fritagelse af vandafledningsbidrag

”Vand i Byer” udgiver ny bog om innovation og klimatilpasning

Gæld bør ikke eftergives - vandforsyninger bør kunne inddrive

Vandselskaber understøtter lokal vækst i hele Danmark

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

International konference i Aarhus om klimatilpasning

Udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Få styr på kloakken med tilskud fra staten

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

VTU-Fonden uddelte 17 mio. kr. i tilskud til 14 nye projekter inden for vandsektoren

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger