123 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Afledning af vand fra varmeforsyninger og muligheder for nedsættelse eller fritagelse af vandafledningsbidrag

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Supplerende tilslutningsbidrag i landzone for bolig- og erhvervsejendomme tilsluttet andet/privat spildevandsanlæg

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

VTU-Fonden uddelte 17 mio. kr. i tilskud til 14 nye projekter inden for vandsektoren

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Få styr på kloakken med tilskud fra staten

Udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

International konference i Aarhus om klimatilpasning

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Vandselskaber understøtter lokal vækst i hele Danmark

Gæld bør ikke eftergives - vandforsyninger bør kunne inddrive

”Vand i Byer” udgiver ny bog om innovation og klimatilpasning

Nyt fra medlemmerne: Det kan stadig betale sig at betale