116 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Afledning af vand fra varmeforsyninger og muligheder for nedsættelse eller fritagelse af vandafledningsbidrag

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Supplerende tilslutningsbidrag i landzone for bolig- og erhvervsejendomme tilsluttet andet/privat spildevandsanlæg

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Renseanlæg-617X411

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Vækst-og-innovation-Vandtek-617X411

VTU-Fonden uddelte 17 mio. kr. i tilskud til 14 nye projekter inden for vandsektoren

Spildevandstilladelser-617X411

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Penge_sedler_mønter_617px

Få styr på kloakken med tilskud fra staten

Klimatilpasning-179X110

Udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Aarhus_Vadestedet_617px

International konference i Aarhus om klimatilpasning

Christiansborg_617px

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Vækst_planter_hænder_sø_617px

Vandselskaber understøtter lokal vækst i hele Danmark

Direktør_Lars_Therkildsen_HOFOR_617px

Gæld bør ikke eftergives - vandforsyninger bør kunne inddrive

2

”Vand i Byer” udgiver ny bog om innovation og klimatilpasning

Udbud-Salg-617X411

Nyt fra medlemmerne: Det kan stadig betale sig at betale