Materialet vil være retningsgivende for TV-branchen i de tilfælde, hvor der ikke foreligger en yderligere aftale om navngivning og dataleverance.

Download vejledning

Hent vejledningen her.