Hvem nomineres?

 

Julie Linke Bank, Senior Landskabsarkitekt

Schulze+Grassov ApS

M: julie@schulzeplusgrassov.com

T: (+45) 60 22 93 09

Hvem nominerer?

Pil Beider Kleinschmidt, Etnolog

Schulze+Grassov ApS 

 

M: pil@schulzeplusgrassov.com

T: (+45) 27 13 52 84

Kort begrundelse for nomineringen:

Julie Linke Banks arbejde med Vandvejen bunder i en interesse for at gøre klimatilpasning synligt i gadebilledet. Ved at blotlægge klimatilpasningstiltag i vejsystemer, synliggøres et af nutidens største problemer på kreativ og rekreativ vis i det byrum vi bevæger os i allermest. På denne måde gøres klimatilpasning til en del af danskernes hverdag, og håndtering af ekstremt nedbør kan observeres fra din hoveddør.

Mere uddybende begrundelse:

Vandvejen i Søndergade er en totalrenovering af et gaderum til et tidssvarende, bæredygtigt og funktionelt byrum, der udover at klimasikre gaden, sikrer gode byrumskvaliteter for lokale beboere og nærområdet. Det er et moderne landskabsprojekt, der håndterer nutidens mål om klimatilpasning, økonomisk balance og merværdi til byen. Søndergadeprojektet er ikke bare et klimatilpasningsprojekt, men en helhedsorienteret renovering af et byrum, hvor æstetik, stedets historie, materialevalg og design tilsammen skaber et byrum med høje byrumskvaliteter.

Vandvejen i Søndergade er en del af Vandvejen - en systemleverance, der desuden tæller Byskellet i Låsby, en synliggørelse af et tidligere rørlagt vandløb, som nu løber i en åben vandkanal langs fortovet, hvor vandets bevægelse og lyd giver beboere og brugere en ny oplevelse af vandet og vejen.

Begge projekter bestræber sig på at skrive sig ind i eksisterende kontekster, og samtidig at bidrage til en optimering og opgradering af omkringliggende byrum. Vandvejen i Søndergade og Byskellet i Låsby opfylder æstetiske, funktionelle og oplevelsesrige krav gennem en stræben efter at udvikle byrum, der bidrager positivt til sine omgivelser uden at gå på kompromis med funktionalitet. De er således eksempler på, hvordan en systemleverance, udviklet i et tværfagligt konsortium (ingeniør, landskab, entreprenør, m.m.), kan tilpasses en lokal kontekst med specifikke ønsker, krav, lokal identitet og historie.