Christiansborg 6.jpg

I et nyt forslag fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet lægges der op til at sikre rent drikkevand til danskerne for fremtiden. DANVA er begejstret for dette forslag, der sammen med minimum 90 mandater skal være grundlaget for at fuldføre arbejdet med de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og sikre den samlede beskyttelse af drikkevandet.

Det hele skal betales via det grønne råderum altså skattefinansiering, hvilket også er med til at forstærke det grundlæggende ”forureneren betaler princip” i miljølovgivningen, der ellers har lidt i de seneste år.

Aftalen indeholder et forslag om at indføre et sprøjteforbud på relevante arealer og i boringsnære beskyttelsesområder. Aftaleparterne har lyttet til vandsektorens appel om at friholde 200.000 ha.

”Det er historisk, hvis der kan samles flertal for forslaget, at der er udsigt til, at vi kan komme i mål med beskyttelsen af danskernes drikkevand. I dag er mindre end 1 pct. af vores samlede areal reserveret til rent drikkevand via BNBO’er. Forslaget kan medvirke til at trække arbejdet med BNBO´erne ud af det dødvande, vi oplever, og så skal vi, som partierne også ønsker, i mål med at sikre de op mod 200.000 ha eller ca. 5 % af det danske areal i de såkaldt grundvandsdannende oplande,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

DANVA noterer sig, at regeringen og støttepartierne vil indføre et sprøjteforbud i de grundvandsdannende oplande, også kaldet grundvandsparker. I flere grundvandsparker vil det være relevant at gå videre end forslaget ved at ændre arealanvendelsen, der i stedet for dyrkning af konventionelt landbrug kan være rejsning af skov, etablering af økologisk drift, vild natur eller anlæg til vedvarende energi – solceller og vindmøller samt rekreative formål.

”På den måde hjælper vi ikke kun drikkevandet, men sikrer også bedre natur, miljø, energi og klima,” siger Carl-Emil Larsen.

Han glæder sig også over, at forslaget peger på, at kompensationen til lodsejerne for jorden, som ikke længere må sprøjtes, skal finansiere via skattebetalingen i stedet for over vandtaksten ude hos det lokale vandværk.

”Det er er det samlede danske drikkevand, vi skal sikre for fremtiden, så er det logisk, at det er hele Danmark, der bidrager. Sådan er princippet jo også, når det drejer sig om motorveje, energi-øer og supersygehuse. Rent drikkevand for fremtiden er i min bog mindst lige så vigtigt for danskerne,” siger Carl-Emil Larsen.

DANVA har i årtier sammen med gode alliancepartnere presset på politisk for at få beskyttet et areal på 200.000 ha i indvindingsområder, hvor grundvandet dannes, så danskerne er sikret rent drikkevand for fremtiden. Det mål er er nu kommet afgørende nærmere med dagens forslag.