2022 09 28Hvidbog

DTU Sustain har for DANVA skrevet en hvidbog om udledning af regn og spildevand fra byer. Den beskriver historikken bag kloakeringen, nuværende og fremtidige udfordringer og løsningsmuligheder. Hvidbogen skal give en fælles forståelsesramme til at nuancere debatten om regn og spildevand.

Spildevandet skal væk...

Spildevandet skal væk - men hvad er “væk”? Og hvordan kommer det væk? Og hvilken betydning har regn og klimaforandringerne? Det er nogle af de spørgsmål som DANVAs nye udgivelse: “Hvidbog om udledning af vand fra byer” besvarer.

Hvidbogen gennemgår den historiske baggrund for kloakering af byerne, hvordan kravene til håndtering og rensning af regn- og spildevand har udviklet sig, og hvordan blandt andet klimaforandringerne påvirker fremtidens håndtering af regn- og spildevand.

Vi introduceres til, hvordan vi er gået fra fælles kloakker med regnvand og spildevand i ét rør til separatkloakering med regnvand og spildevand I hvert sit rør. Hvidbogen giver et overblik over fordele og ulemper ved denne tilgang.

Fremtidens løsninger

Der sker i disse år en stor udvikling i vores måder at håndtere spildevand på. Det er f.eks. på baggrund af de udfordringer klimaforandringerne skaber, men også et spørgsmål om at vores syn på vand udvikler sig – som også er beskrevet i hvidbogen. Det betyder at begreber som Nature Based Solutions, LAR og mange flere vinder frem.

Ét eksempel på fremtidens løsninger er Aarhus bydelen Nye, hvor regnvand afledes til lokale søer. Her får det en rekreativ effekt i form af tilstedeværelsen af søerne, men regnvandet kan også renses og anvendes til toiletskyl og i vaskemaskiner. Et andet eksempel er grønne tage, der kan mindske mængden af regnvand, der når kloakken, men også anerkendes for blandt andet sine æstetiske kvaliteter.

Sådan en nytænkning af vores anvendelse af vand, kræver en tidssvarende regulering. Også dette kommer hvidbogen ind på f.eks. med pointer om behovet for helhedsorienteret planlægning, når spildevandssystemer - der nogle steder er 100 år gamle – skal drives og vedligeholdes.

Nuancer I debatten

Håndtering af regnvand og spildevand er et stort og komplekst emne. Når snakken falder på det emne, risikerer man nemt, at debatten bliver forsimplet eller måske hæmmet af fejlagtige informationer og konklusioner. Det er DANVAs håb, at denne hvidbog, kan bidrage til at skabe en fælles forståelsesramme og dermed nuancere debatten om spildevand og regnvand.

Hvidbogen er skrevet i et let og forståeligt sprog, og kan læses af alle med interesse for spildevand.

Download Hvidbog om udledning af vand fra byer.