DANVA bidrag - Høring - EU Powering a climate-neutral economy. An EU Strategy for Energy System Integration.

Til Specialudvalget for Klima-, Energi- og Forsyningspolitik

DANVA kan med glæde konstatere, at EU har fået øjnene op for, at spildevandssektoren kan bidrage til en klima-neutral-økonomi. Foreningen støtter principielt tiltag såvel på europæisk som nationalt niveau, der kan fremme dette bidrag.

Den danske vandsektor har i samspil med den danske miljøteknologiske industri et godt afsæt til dels at understøtte en national udvikling mod en klima-neutral-økonomi dels at eksportere dansk viden og teknologi.

Baggrunden for DANVAs principielt positive holdning til EU meddelelsen om ”energy system integration” er, at:

  • DANVA støtter det bindende mål om klimaneutralitet i EU senest i 2050 i bestræbelserne på at nå det langsigtede temperaturmål, som er fastsat i Parisaftalen. Når emnet er fastsættelsen af bindende mål i 2030, står vi bag den danske regerings ønske om, at der hurtigst muligt fremlægges en plan for at hæve EU's reduktionsmål fra de 40 % til mindst 55 %, da det vil kunne sikre, at de nødvendige delmål er på plads inden FN-klimatopmødet i Glasgow november 2020.

  • Der er store potentialer for CO2-neutral energi især i form af varme, som kan findes i vandsektoren, bl.a. gennem produktion af biogas af slam fra renseanlæg og energi fra store mængder af ”lunkent/varmt” spildevand ved hjælp af varmepumpeteknologi.

  • Restproduktet spildevandsslam kan blive en væsentlig ”fuel”-kilde til klimavenlig biogas og biobrændstof til blandt andet tung godstrafik (lastbiler) og luftfart, jævnfør nylig dansk forskning.

  • Som det er formuleret i det danske klimapartnerskabsregi er målet, at en danske vandsektor kan opnå energi- og klimaneutralitet i 2030.

Med venlig hilsen

Susanne Vangsgård
DANVA