Tak for det tilsendte høringsmateriale om ikke-optagelse af aktivstofferne guazatin og erhoxyquin. DANVA kan støtte den danske holdning om at tilslutte sig forslaget om ikke-optagelse af stofferne, da stoffer, der udgør en trussel mod vandmiljøet, ikke bør godkendes.

Venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA