COLOURBOX31414523.jpg

Vandselskaberne får jævnligt forespørgsler om aktindsigt. DANVA mener, at sager om aktindsigt skal behandles i henhold til de til enhver tid gældende regler. Aktindsigtssager skal vurderes ud fra de konkrete omstændigheder, som foreligger i den pågældende sag. Her finder du DANVAs materiale om aktindsigt og forskellige vurderinger af sager, DANVA medlemmer har henvendt sig med.