”Hvad koster vandet?” lyder som et enkelt spørgsmål at svare på. Men helt så simpelt er det ikke. Det skyldes den måde, som den danske vandforsyning er bygget op på. Der er mellem 2.300 og 2.400 vandselskaber, der leverer rent drikkevand til borgerne og ca. 100 spildevandsselskaber, der renser spildevandet, inden det ledes videre til recipienten.

Samtidig kan vandprisen være sammensat af et fast bidrag og et variabelt bidrag for henholdsvis drikkevand og spildevand. Det betyder, at vandprisen på én kubikmeter vand vil variere over landet og endda inden for samme område, da den vil være afhængig af vandforbruget. Se mere om vandpris og sammenhæng i Vand i tal.

På ovenstående danmarkskort viser vi takster og vandpriser for de vandselskaber, der er omfattet af Vandsektorloven, og derved udpumper mere end 200.000 m3 per år eller er kommunalt ejet. For hver blå prik, der repræsenterer et vandselskab, vises en tabel med tilhørende spildevandsselskab, takster og en hustandsudgift ved forskellige forbrug.

Hver blå prik på kortet repræsenterer et drikkevandsselskab. Holder man cursoren henover en af prikkerne, kan man se prisen for levering af rent drikkevand fra dét selskab. Derudover kan man også se prisen for afledning af spildevand til det spildevandsselskab, der håndterer spildevandet i det område, hvor drikkevandsselskabet opererer, samt hvor meget en husstand i et 1-familieshus betaler for rent drikkevand og afledning af spildevand ved forskellige årsforbrug af vand.

Vandforbrug er vist ved henholdsvis 50 m3, 83,4 m3 og 170 m3 per år svarende til henholdsvis en enlig forbruger, en gennemsnitsfamilie på 2,15 personer og en storfamilie med 3 børn.

Prikken er som udgangspunkt placeret på vandselskabets hovedadresse, da der ikke findes et danmarkskort med forsyningsgrænser for drikkevandsselskaber.

Data:

DANVA har indsamlet priser for 2015 - 2023 fra de selskaber, der allerede har offentliggjort dem på deres hjemmeside. Hjemmesiderne er sidst tjekket den 30. januar 2023

Hvis der er fejl, mangler eller forkerte data på danmarkskortet, bedes I sende en mail til Peter Mortensen på pm@danva.dk, så vil de blive rettet. 

 

Yderligere information

Kontakt Peter Mortensen på telefon 87 93 35 02 eller e-mail pm@danva.dk