25 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen – supplerende investeringstillæg

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

ØLD_2019.12.06_Det kommunale vejbidrag.pdf