Formålet med Task Forcen er at opnå fælles forståelse for, hvad der ligger i begrebet ”Vandselskabet som operatør for hele vandkredsløbet” og identificere for hvilke dele af vandkredsløbet, det vil give mening og værdi for vandselskaberne og samfundet, at vandselskaberne overtager anlæg og drift fra andre parter herunder kommunen, private borgere og virksomheder og staten.

 

Dermed har DANVA et grundlag for at efterfølgende at få analyseret juridiske problemstillinger og lagt en strategi for arbejdet omkring nødvendige ændringer i regelgrundlaget.

 

TF Vandoperatør startede op i april 2015.

Yderligere information

Kontakt Jens Plesner på telefon 8793 3560, mobil 2033 7810 eller e-mail jpl@danva.dk

Tilbage