Treatment Trains Billede

Rent vand bliver en stadig mere værdifuld ressource. Det er baggrunden for Treatment Train projektet, der fokuserer på at håndtere miljøfarlige forurenende stoffer i f.eks. rejektvand fra slammineraliseringsbede.

En af de primære opgaver i Treatment Train projektet er at identificere kosteffektive renseløsninger gennem en række forskellige teknologikombinationer. Disse "Treatment Trains" tester effektiviteten af forskellige metoder i samspil for at opnå den bedste rensning. Et fokusområde er vand fra de alvorlige forureninger i Grindsted og FMC, hvor der arbejdes med DMS- og DPC-forurenet drikkevand samt PFAS-forurening fra slammineraliseringsbede.

En særlig udfordring i projektet har været behandlingen af rejektvand fra slammineraliseringsbede. Dette vand har vist sig at være en betydelig kilde til PFAS-belastning på renseanlæg, hvilket har nødvendiggjort udvikling af specifikke løsninger. Teknologikombinationerne inkluderer koagulering, flokkulering med et specialudviklet PFAS flokkuleringsmiddel kaldet Fluorfloc, biologisk rensning, oxidation, og brugen af resinkolonner.

Projektkonsortiet, der står bag denne banebrydende indsats, inviterer til åbent hus den 24. januar fra kl. 13 hos DIN-Forsyning på Mådevej 118, 6705 Esbjerg Ø. Arrangementet tilbyder kaffe og kage, og tilmelding kan ske via e-mail til Frank Manfred Hansper (fmh@dinforsyning.dk, 2937 3789) eller Caroline Kragelund (CAKR@teknologisk.dk, 7220 2940).