Grundvand-Drikkevand.jpg

I lyset af den debat, der har været om overblikket over drikkevandets tilstand, hvad angår PFAS, har DANVA gennemgået alle analyser fra medlemskredsen. Gennemgangen blev også brugt til det ministermøde, der netop er afholdt, som opfølgning på mediernes dækning af PFAS i drikkevandet.

Opdateret 12.8.22

Samtlige DANVAs medlemmer har udtaget drikkevandsprøver til analyse for PFAS. Et udtræk fra Jupiter viser, at der ikke umiddelbart er nyere fund, end de vi hidtil kender omkring København og på Fanø. Set fra vores side, er der derfor ikke behov for en skærpet frist i lovgivningen. DANVAs medlemmer repræsenterer 220 mill m3/år.

Der er sporadiske fund over og under grænseværdien spredt over hele landet, men de seneste analyser af drikkevandet er typisk rene. Boringskontrollerne er ikke gennemgået, da fokus har været på drikkevandet. Status baserer sig på et udtræk af jupiterdatabasens drikkevandsanalyser den 8. august 2022, udtrækket er sammenholdt med DANVAs medlemsliste.

Der er sammenfald mellem kendte punktkilder og konstateret forurening. Punktkilder er typisk losse- og fyldpladser, brandøvelsespladser og lufthavne. Derfor er det afgørende, at regionerne i første omgang prioriterer håndtering af disse kilder, for at forhindre yderligere spredning af forurening.

PFAS blev en obligatorisk del af den almindelige drikkevandskontrol ved bekendtgørelsesrevisionen i november 2021 som følge af resultaterne fra GRUMO overvågningen. Samtidig blev det besluttet at PFAS også fremover skal overvåges i den statslige grundvandsovervågning som supplement til drikkevandskontrollen.

Kort om ministermødet

Fokus for mødet var overblik over PFAS i drikkevandet. Mødet blev indkaldt på baggrund af sommerens mediedækning. Emnet analysefrekvenser og frister for PFAS-analyser blev naturligvis vendt, men analysegennemgangen viser, at en ny frist i lovgivningen ikke umiddelbart får konsekvenser for DANVAs medlemmer. Som opfølgning på ministermødet, forventes flere tiltag fra Miljøministeriet i den nærmeste fremtid. Der var et stort og gennemgående ønske om handlekraft og fokus på forbrugersikkerheden. Det var et konstruktivt møde, og vi ser frem til yderligere dialog.

Opfordringer til DANVAs medlemmer

Vær opmærksomme på proceduren omkring udtagning af prøver til analyse for PFAS, idet visse teflonmaterialer kan give afsmitning. Kravværdien er så lav, at det kan betyde noget. Så tjek hellere med jeres laboratorium en ekstra gang.

Indberet jeres driftsprøver i Jupiter. Flere har udtaget prøverne som driftsprøver, så de ikke er indberettet i Jupiter. Af hensyn til det nationale overblik opfordres I til at sikre, at også udtagne driftsprøver indberettes i Jupiter.