Vand i tal:

1 , 47
Vandprisens andel
af husholdningsudgifter i %
101
Gennemsnitlig vandforbrug pr. dansker pr. dag i liter
1 , 91
Elforbrug pr. m3 leveret og renset vand i kWh