Vand i tal:

8 , 55
Hustandens CO2 udledning i kg som følge
af husstandens vandforbrug
104
Gennemsnitlig vandforbrug pr. dansker pr. dag i liter
1 , 81
Elforbrug pr. m3 leveret og renset vand i kWh