Webinar om vandselskabers håndtering af aktindsigt i bl.a. bestyrelsesreferater samt kommunikation til offentligheden.

Målgruppe
Medlemmer af vandselskabers bestyrelser herunder direktører, direktionssekretærer, øvrige der servicerer bestyrelser samt kommunikationsansvarlige i forhold til ekstern kommunikation.

Omtale
Offentligheden viser stigende interesse for vandselskabernes aktiviteter, f.eks. i forhold til grundvandsbeskyttelse og klimatilpasning. Det giver synlighed omkring vandselskabernes værdiskabelse i samfundet, hvilket er positivt. Vandselskaberne oplever også et stigende antal anmodninger om aktindsigt. Disse kan være ressourcekrævende at håndtere og give udfordringer i forhold til fortrolighed.

Webinaret giver en overordnet gennemgang af reglerne om aktindsigt, reglernes betydning i forhold til fortrolighed samt hvordan aktindsigt kan håndteres både korrekt og på en hensigtsmæssig måde for vandselskaberne, således at unødig administration og ressourceforbrug kan undgås.

På webinaret gives eksempler på, hvordan vandselskaberne kan kommunikere proaktivt med kunder og offentlighed. Dette kan både være værdiskabende i sig selv og potentielt føre til færre anmodninger om aktindsigt.

Pris
Kun for medlemmer 0 kr.

Program

13:00            

Introduktion – vandselskaber og aktindsigt
v. Seniorkonsulent Jens Plesner, DANVA

13:05            

Regler og håndtering af aktindsigt i bestyrelsesreferater m.v.

Navigering i reglerne, hvordan vandselskaber administrerer aktindsigt smidigt samt eksempel på offentlighedslovens betydning for det effektive bestyrelsesarbejde
v. Advokat og Senior Director Lasse Møller, DLA Piper og Bjørk Hasager Sørensen, Chef for Direktionssekretariat og Kommunikation, BIOFOS

13:50            

Kommunikation til kunder og offentlighed
Etablering af hensigtsmæssig kommunikation mellem vandselskab og omverden
v. Head of Communications, Jesper Larsen, Novafos

14:20            
Afrunding