Hvad er et certifikat? Hvordan fungerer certificeringsordninger, og hvorfor kan vi have tillid til dem? Disse spørgsmål kan du besvare, efter du har deltaget på dette informationswebinar.

Der findes en lang række certificeringsordninger på drikkevandsområdet, som på sigt vil blive afløst af krav i drikkevandsdirektivet.

Drikkevandsdirektivet stiller krav om, at producenterne kun må anvende godkendte råvarer til fremstilling af materialer og produkter, hvis disse skal anvendes, hvor der er kontakt med drikkevand. Drikkevandsdirektivet udstikker desuden retningslinjer for kontrolordninger for de forskellige typer af produkter, som kommer i kontakt med drikkevand, hvilket vil være via certificeringsordninger frem til udarbejdelse af overensstemmelseserklæringer.

Har en producent i dag et produkt med et tilhørende certifikat, giver drikkevandsdirektivets overgangsordning mulighed for at videreføre certificeringen frem til 2032. Der vil derfor fortsat være behov for at kunne gennemskue den nuværende portefølje af certifikater på produkter til drikkevandsforsyningen, og det bliver du klogere på gennem informationswebinaret.

Undervisere
Carsten Vejergang og Sten Kloppenborg, seniorkonsulenter v. DANVA

Praktisk information
Nærmere information vedr. afvikling af informationsmødet vil følge pr. mail til alle registrerede tilmeldte.

Kontakt
Carsten Vejergang, DANVA, 8793 3515
Sten Kloppenborg, DANVA, 8793 3570