Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder med planlægning og projektering af spildevandsanlæg, kommunale medarbejdere, der arbejder med byggesagsbehandling, lokalplanlægning mv.,medarbejdere i forsyninger, der arbejder med opkrævninger og kundeservice i relation til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (betalingsloven) og samt deres ledere/forsyningschefer.

Mål

Målet med kurset er at give deltagerne et indgående kendskab til Betalingslovens mekanismer og regler, så deltagerne bliver i stand til at anvende reglerne i det daglige arbejde. Deltagerne vil få nyttig tips til planlægning af byggemodninger og håndtering af de vanskelige spørgsmål om opkrævning af tilslutningsbidrag mv.

Indhold (under udvikling og opdatering)

Kurset går i dybden med Betalingsloven og -vedtægterne. Undervisningen er baseret på gennemgang af lovgivningen og praksis krydret med eksempler og cases.

 • Den gældende lovgivning om finansiering af spildevandsrensning (Betalingsloven)
 • Betalingslovens sammenhæng med miljøbeskyttelsesloven, lokalplanlægning, byggesagsbehandling og spildevandsplanlægningen
 • Betalingslovens grundbegreber
 • De årlige bidrag:
 • Trappemodel
 • De nye regler om særbidrag
 • Vejbidrag
 • Tilslutningsbidrag
 • Opkrævning af tilslutningsbidrag både i enkle sager i komplekser sager i relation til større byggemodningsområder
 • Supplerende tilslutningsbidrag i forbindelse med udstykning og sammenlægning af matrikler
 • Forsyningens must haves i relation til byggemodninger – herunder krav til byggemodninger, hvor forsyningen forventes at overtage anlæggene
 • Regulering af private spildevandsanlæg og regulering omkring overtagelse af disse
 • Spildevandsrensning i det åbne land
 • Udformning og formål med betalingsvedtægterne
 • Inddrivelse
 • Opgavedeling og nødvendige samarbejder mellem spildevandsselskabet og kommunen


Undervisningen tager udgangspunkt i lovgivningen og retspraksis i form af domme. Underviseren giver konkrete redskaber til håndtering af de juridiske spidsfindigheder.

Undervisningsformen lægger op til åben dialog om emnerne, og det vil være muligt at få sparring i forhold til deltagernes egne spørgsmål.

Kurset er inkl. middag og overnatning på Skanderborg Park.
 

Underviser

Advokat, partner Pia L Nielsen, Aumento

Kursusleder

Jens Plesner, DANVA