Ledningsejers rettigheder reguleres i høj grad af gæsteprincippet. Princippets rækkevidde er under konstant udvikling, senest med 6 domme inden for de to sidste år. Alene i marts og februar i 2022 har Højesteret afsagt tre domme om gæsteprincippet, som alle har stor betydning for, hvornår gæsteprincippet anses for fraveget.

Kurset giver dig overblik over de love og regler, der regulerer ledningsejeres rettigheder, det såkaldte gæsteprincip. Herunder køb af arealer og servitutter til tekniske anlæg både over og under terræn.

Der bliver lagt vægt på praktiske erfaringer, praktiske tips og idéer til gode rutiner og procedurer til styringen af processen.

Formålet er at forebygge problemer samt få startet gode rutiner, så forsinkelser og unødige omkostninger undgås.

DANVA udbyder kurset i samarbejde med Dansk Fjernvarme.

Er kurset noget for dig?
Kurset er for dig, der arbejder med ledningsanlæg m.m.