Lær at agere på de juridiske problemstillinger

Forsyningsjurauddannelsen giver dig indsigt og overblik over den lovgivning, der sætter rammerne og regulerer forsyningsbranchen. Vi har samlet de vigtigste love, bekendtgørelser, domme og praksis på området, så du kan agere i de juridiske problemstillinger som forsyningsselskabernes aktiviteter rejser.

Vælg de relevante moduler for dig og din forsyning

Forsyningsjurauddannelsen er opbygget af to almene og fire fagspecifikke moduler.

 • Almen 1
 • Almen 2
 • Vand
 • Spildevand
 • Varme
 • Affald

Du kan tilmelde dig alle moduler eller udvælge enkelte moduler, som er relevante for netop dig og din forsyning. Modulerne kan desuden tages i vilkårlig rækkefølge.

Modulerne foregår over to sammenhængende dage. Der vil indgå aktuelle cases og værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

På modulerne vil der være tid til sparring og netværk med både undervisere og kollegaer fra branchen.

Fagteknisk modul: Varme

 • Takster og gebyrer
 • Varmeplanlægning
 • Varmeaftaler med samarbejde og fusion mellem værker
 • Leveringsvilkår og udtrædelsesgodtgørelse
 • Særlige retlige rammer for kommunale varmeværker
 • Energibesparelser
 • Fjernkøling og procesvarme (eller andet aktuelt emne)
 • Skat og afgifter

Er uddannelsen noget for dig?

Forsyningsjurauddannelsen henvender sig til alle medarbejdere inden for økonomi, plan- og projekt, HR og kunder, herunder også direktører og ledere.

Kursusleder
Mads Mørup, Dansk Fjernvarme

Undervisere
Førende advokater og rådgivere fra forsyningssektoren.

Pris
Prisen omfatter undervisningsmateriale, overnatning og forplejning.