Målgruppe
Kurset henvender sig til personer, der enten har et direkte fokus på at sikre drikkevandskvaliteten eller personer, som via sine arbejdsopgaver er med til at sikre drikkevandskvaliteten. Det være sig personer i indkøbsafdelinger, projektledere som afvikler udbudsforretninger, driftsledere/-medarbejdere som varetager indkøb til det daglige vedligehold mv. 
 
Mål
At give deltagerne et indblik i lovsættet, som regulerer materialer i kontakt med drikkevand samt et solidt indblik procedurer og metoder for test og accept af materialerne samt den tilhørende kontrolordning. Deltagerne får ligeledes en introduktion til DANVAs materialeguide, som kan anvendes i overgangsperioden, hvor eksisterende certificeringsordninger og praksis kan anvendes frem til 2032, hvor drikkevandsdirektivet ordninger skal være fuldt implementeret. Der kører i princippet to parallelle ordninger frem til 2032 (nuværende praksis og drikkevandsdirektivets praksis).
 
Indhold
Hvad betyder det egentlig at et produkt er certificeret? Hvad er en certificeringsordning og hvad ligger der bag de enkelte certificeringsordninger, herunder certificeringsordningen som drikkevandsdirektivet udstikker? Disse spørgsmål besvares på kurset via oplæg, øvelser og virksomhedsbesøg.
Og hvordan skal denne viden så anvendes i praksis? DANVAs materialeguide giver et bud på dette, hvor vi kommer rundt om opstilling af kravspecifikationer, evaluering og tildelingskriterier i udbudsforretningen, certifikatoversigten samt tilhørende dokumentation og dokumentationsflow relateret til Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed og ISO 22000.
På kurset vil vi gå i dybden med:
Lovgivning og krav
Procedurer og metoder til test og accept af færdige materialer
Procedurer for overensstemmelsesvurdering og regler udpegning af certificeringsorganer 
Virksomhedsbesøg
Overgangsordning 
Kravspecifikationer til materialer 
Udbud og evaluering af tilbud
Dokumentation
Dokumentationsflow, ISO 22000
 
Undervisere
Bo Christoph Christiansen, HOFOR
Tobias Bastias Bech, Aarhus Vand
Katrine Nørrelund, Eurofins
Jens Sinding, FORCE
Sten Kloppenborg, DANVA
Carsten Vejergang, DANVA
 
Kursusleder
Britt Cramer Dalén, DANVA
 
Pris
Prisen omfatter elektronisk undervisningsmateriale, forplejning og overnatning på hotel.