DANVA og EnviNa afholder igen i 2024 et to-dages fælles grundvandseminar med drikke- og grundvand i højsædet.
På seminaret vil I høre om alt det nye og det svære i arbejdet med at sikre grundvandet og kontrollere drikkevandet. 

Årets temaer er BNBO, drikkevandsbekendtgørelsen, videreå samtgående vandbehandling samt forsyningssikkerhed. Se programmet nedenfor. 

Seminaret henvender sig til vandforsyninger og myndigheder, som arbejder med drikkevandskontrol og grundvandsbeskyttelse.

Seminaret er to-dages, incl. forplejning og hotelovernatning, og der er rig lejlighed til at netværke og erfaringsudveksle.

Download program her...

21. august 2024

 

Tid

Indhold

Indlægsholder

9.30-10.00

 

ANKOMST OG MORGENMAD

Milling Hotel, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

 

10.00-11.00

Grundvandsseminar 2024: Aktuelle Perspektiver og Nyt fra Styrelsen

Dorte Skræm, DANVA & Hans Peter Birk Hansen, Miljøstyrelsen

11.00-11.30

Krav til materialer

– idriftsættelse af retsakterne

Carsten Vejergang, DANVA

 

BNBO

 

11.30-12.30

Regler – eksempler og cases

Lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger

Mathias Gomme Gommesen

Hans Peter Birk Hansen, Miljøstyrelsen

12.30-13.30

FROKOST

 

13.30-13.50

Lodsejeraftaler ved grundvandsbeskyttelse

Jens Henrik Sørensen, Defakto

13.50-14.10

Lodsejeraftaler – erfaringer fra Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

Kim Quist, Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

14.10-14.30

Erfaringer fra Hedeselskabets projekter

Mads Flinterup, Hedeselskabet

14.30-15.00

Fælles drøftelse

 

15.00-15.30

PAUSE

 

15.30-17.0

BLANDEDE BOLSJER

 

15.30-16.00

Pilotprojekt Fyn

Jesper Hannibalsen, Miljøstyrelsen

16.00-16.30

Aktuelt emne

tba

16.30-17.00

Aktuelt emne

tba

19.00

MIDDAG OG NETVÆRK

 

 

22. august 2024

7.00

MORGENMAD

 

8.30-10.00

DRIKKEVANDSBEKENDTGØRELSEN

 

8.30 – 9.30

Gennemgang af ny Drikkevandsbekendtgørelse

Tanja Løvgren, Miljøstyrelsen

9.30-10.00

Spørgsmål

Tanja Løvgren & Hans Peter Birk Hansen, Miljøstyrelsen

10.00-10.30

PAUSE

 

10.30-12.00

VIDEREGÅENDE VANDBEHANDLING

 

10.30-11.00

PFAS og andre miljøfarlige stoffer - Renseteknologier og Fremtidsperspektiver

Peter Borch Nielsen, Envidan

11.00-11.30

Udvikling og forundersøgelser – metoder til videregående vandbehandling

Liselotte Clausen, INSA-drikkevand/HOFOR

11.30-12.00

Spørgsmål og drøftelser

 

12.00-13.00

FROKOST

 

13.00-13.30

Forsyningssikkerhed - Aalborg Forsyning A/S 

Pernille Stampe Jacobsen el Morten Steen Sørensen, Aalborg Forsyning A/S

13.30-14.00

Dispensationer og tilladelser

Christina Jönsson, Styrelsen for Patientsikkerhed

14.00-14.30

PAUSE

 

 

14.00-15.00

FORSYNINGSSIKKERHED

BEREDSKAB – NIS OG CERD

 

14.00-14.35

Undersøgelsen af status for beredskabsplaner i vand og spildevandsforsyninger

Helene Kring Jørgensen, Miljøstyrelsen

14.30-15.00

Nyt om reglerne indenfor NIS2 og CERT

Annette Weeth, Miljøstyrelsen

15.00-15.30

Kommunalt tilsyn – samarbejde

Hvor fungerer det godt – og hvorfor?

tba

15.30

Afslutning og evaluering

Dorte Skræm, DANVA og Hans Peter Birk Hansen, Miljøstyrelsen