KOMPETENTE BESTYRELSER TIL 20'ERNES UDFORDRINGER I FORSYNINGSSEKTOREN
DANVA og Dansk Fjernvarme vil gerne hjælpe med, at jeres bestyrelse bliver klædt på bestyrelsesarbejdet og de udfordringer branchen ser ind i lige nu.

SE PROGRAM HER

Vi har derfor skabt to intense dage specialiseret til bestyrelsesmedlemmer i forsyningssektoren. Der er fokus på alt fra jura, strategi, roller og ansvar til samarbejde, dilemmaer og fremtidens udfordringer i forsyningssektoren. Uddannelsen tilbyder således et 360 graders perspektiv på forsyningsbestyrelsens opgaver, udfordringer og relationer.

Uddannelsen tager afsæt i en vekselvirkning mellem teori og praksis, således der både er undervisning og tid til at drøfte forsyningsbestyrelsens fremtidige udfordringer, dilemmaer, strategi mv.

Undervisningen foretages af meget erfarne undervisere på området. Vi sætter en ære i at skabe de bedste rammer, så jeres bestyrelse kommer bedst fra start! 

Vedr. deltagerpris: 
De første fire tilmeldte fra en bestyrelse koster 8.500 kr./person, de efterfølgende tilmeldte koster 5.900 kr./person.

Uddannelsen er opbygget af tre overordnede temaer:

  1. Hvad er de styringsmæssige rammer om selskaberne og bestyrelsesarbejdet?
  2. Hvordan sikres værdiskabende bestyrelsesarbejde og –samarbejde?
  3. Bestyrelsens strategiske ageren og samarbejder. 


    De tre temaer giver bestyrelsesmedlemmerne en fælles referenceramme og den viden, som er vigtig at have med sig, når de starter i bestyrelsen. Virkelighedens udfordringer inddrages løbende via et dilemmaspil, så bestyrelsens medlemmer er godt klædt på til det kommende bestyrelsesarbejde.

Det siger tidligere deltagere

”I forbindelse med dannelsen af vores nye bestyrelse deltog vi i DANVAs og Dansk Fjernvarmes bestyrelseskursus. Det gav bestyrelsen et godt og fælles billede af de juridiske, økonomiske og regulatoriske rammer.
Bestyrelsesuddannelsen var en rigtig god og informativ introduktion til bestyrelsesarbejdet og forsyningsbranchen – der var fokus på det faglige og samtidigt betød det, at vores nye bestyrelse blev godt ’startet op og rystet sammen.”

Michael Brandt, Adm. Direktør, Fors

”Alle vores bestyrelsesmedlemmer havde bestyrelseserfaring i forvejen, men et reguleret vandselskab adskiller sig imidlertid på en række punkter, og derfor var der et behov for en grundig introduktion til denne verden. Vi vælger at deltage på bestyrelsesuddannelsen igen i år, for at introducere de nye bestyrelsesmedlemmer arbejdet i et reguleret vandselskab og for at hele bestyrelsen får en fælles oplevelse og bliver rystet sammen. At det er DANVA og Dansk Fjernvarme, der udbyder uddannelsen, sikrer relevant indhold fremfor en universel bestyrelsesuddannelse.” 

Lars Nørgård Holmegaard, Adm. Direktør, Lemvig Vand