Målgruppe
Kurset er det 1. modul på Afløbsoperatøruddannelsen og henvender sig til medarbejdere, der arbejder med praktisk drift af afløbssystemer. Alle nyansatte i vandselskaber kan desuden med fordel deltage i kurset.

Mål
Målet er at give deltagerne et overordnet kendskab til afløbssystemer og spildevand, herunder sammenhængen mellem afløbssystem og renseanlæg samt kendskab tilgældende lovgivning og forsyningens planer.

Indhold
Med udgangspunkt i lovgivning giver kurset en grundig introduktion til afløbssystemer og spildevand. Der gives et overblik over forsyningens planer, planernes sammenhæng med lovgivningen og fordelingen af roller, ansvar og opgaver.
Kurset giver en forståelse for vandets vej fra kunde til udløb fra renseanlæg, herunder afløbssystemets opbygning, rensning af spildevandet, udledninger og klimaforandringer.

På kurset vil du blandt andet lære om:
• Vandets samlede kredsløb
• Lovgrundlag
• Effektivisering og benchmarking
• Forsyningens planer
• Roller, ansvar og opgaver
• Klimaforandringer
• Forskellige spildevandstyper
• Målbare parameter i afløbssystemet
• Rensning af spildevand

Undervisere
Martin Tronier, Hillerød Forsyning
Bo Bonnerup, Sweco

Kursusleder
Britt Cramer Dalén, DANVA

Pris
Prisen omfatter elektronisk undervisningsmateriale, forplejning og overnatning