Målgruppe

Kurset er 4. modul på Afløbsoperatøruddannelsen og henvender sig til medarbejdere, der arbejder med praktisk drift af afløbssystemer. Alle nyansatte i vandselskaber kan desuden med fordel deltage i kurset.

Mål

Målet er at give deltagerne et overordnet kendskab til afløbssystemer og spildevand, herunder sammenhængen mellem afløbssystem og renseanlæg samt kendskab tilgældende lovgivning og forsyningens planer.

Indhold

Sikkerhed og sundhed er i fokus på dette kursus, hvor vi går i dybden med de særlige udfordringer, der er ved at arbejde i afløbssystemet. Vi ser på lovgivning og metoder til at sikre et bedre arbejdsmiljø.

 • Bakterier
 • Lovgivning
 • Arbejdsmiljøloven
 • Kloakbekendtgørelsen
 • Vejviseren for Kloak nr. 23
 • Bekendtgørelse for personlige værnemidler
 • AT-vejledninger
 • Branchevejledninger
 • Vejen som arbejdsplads
 • Personlige værnemidler - praksis og eksempler
 • Faldsikring og handsker
 • Projekt "Ren besked"
 • Måling af hygiejne - "Hygienia"
 • Risikovurdering
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Erfaringsudveksling

Undervisere

Karen Klarskov Møller, Crecea
Jesper Kongstedt Nissen, Vejle Spildevand
Ole Vestergård, Schachner

Kursusleder

Britt Cramer Dalén, DANVA

Pris

Prisen omfatter elektronisk undervisningsmateriale,forplejning og overnatning (overnatning på Skanderborg Park).