Målgruppe
Kurset er 2. modul på Afløbsoperatøruddannelsen og henvender sig til medarbejdere, der arbejder med praktisk drift af afløbssystem. Planlæggere og projekterende kan desuden med fordel deltage i kurset.

Mål
Målet med kurset er at give deltagerne et grundigt kendskab til afløbssystemet, herunder hvordan det er opbygget, hvilke elementer, der indgår i et afløbssystem samt viden om drift og vedligeholdelse af afløbssystemet.

Indhold
Med kurset opnås en bred forståelse for afløbssystemet, hvordan det designes og dimensioneres, og hvad det betyder for den daglige drift af afløbssystemet. Der orienteres om klimatilpasning, øgede regnmængder og om håndteringen af større vandmængder ved forskellige måder at tilbageholde vandet på. Der redegøres for, hvilke love og retningslinjer, der er gældende i forbindelse med arbejdet med drift og vedligeholdelse af kloaksystemer. Kurset giver en grundig gennemgang af afløbssystemet og er relevant for enhver, der beskæftiger sig med projektering, drift og vedligeholdelse af afløbssystemer.
På kurset vil du bl.a. lære om:
• Kloakeringsprincipper og komponenter
• Love og retningslinjer
• Serviceniveau og prisloft
• Dimensionering af afløbssystemet
• Tilløb til afløbssystemet
• Klimatilpasning og LAR løsninger
• TV-inspektion
• Drift og vedligeholdelse af afløbssystemet
• Uvedkommende vand

Undervisere
Niels Overgaard, Rambøll
Bo Laden, Aarhus Vand

Kursusleder
Britt Cramer Dalén, DANVA

Pris
Prisen omfatter elektronisk undervisningsmateriale, forplejning og overnatning (middag og overnatning på Skanderborg Park).