Den 1. januar 2021 blev et nyt sæt regler for vandselskabers klima-tilpasning en realitet. Reglerne er meget omfattende, og de stiller nye krav til selskabernes indberetninger til Forsyningssekretariatet med frist allerede d. 15. april 2021. Blandt andet skal klimatilpasningsprojekter, der fortsat ønskes reguleret efter de nu afskaffede medfinansieringsregler, indberettes.
DANVA har lavet et notat med en oversigt over de nye regler og beskrivelse af deres indhold. Se notatet her.

Yderligere information

Kontakt Jens Plesner på 8793 3560 eller jpl@danva.dk