38 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Arrangementer Old
Publikationer
Nyheder

Høring over udkast til 10 nye bekendtgørelser i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling etc.

Nyt fra medlemmerne: Drastisk reduktion af vandspild i Lemvig Vand og Spildevand

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om forlængelse af gyldigheden af VA-godkendelser.

Bornholms Spildevand og DANVA fik medhold i sag om betaling for målerdata

Hvor længe skal udskiftede vandmålere opbevares, når der ikke er anført noget i regulativet?

Ej pligt til afregning af vandafledningsbidrag på tilslutningstidspunktet, og ingen bagatelgrænse for opkrævningsperiode

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning