24 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

Vejledning tømningsordninger samlet.pdf

DANVA forslag til ændringer af betalingsloven_maj 2019.pdf

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding