27 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Tilladelse til udledning_Udkast vejledende udtalelse om spildevandsbetalingsloven § 2a stk. 10 henvendelse af 30.8.2018.pdf

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding