36 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Arrangementer Old
Publikationer
Nyheder

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding

Tilladelse til udledning_Udkast vejledende udtalelse om spildevandsbetalingsloven § 2a stk. 10 henvendelse af 30.8.2018.pdf

ENS svar 19.6.2020 spildevandsbetalingsloven.pdf