1265 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

DANVA_Vejledning_97_drift_og_vedligehold_regnvandsbassiner_2016

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

vejledning_kvalitetssikring_juli_2014.pdf

Klimatilpasningsplaner+og+klimalokalplaner+(vejl.+2013_02).pdf

Klimasikring+i+grundejerens+afløbssystem.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

2016.04.05_Rapport_Vejledning_om_drift_og_vedligehold_1.1.pdf

Rammer+for+vandområdeplaner+ved+Susanne+Vangsgaard.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

20170704_vejledning_aktindsigt-vandselskaber.pdf

2006_Line _Maagaard artikel om imple af nitratdirektiv og VRD.pdf

Administrationspraksis for regnvandsbassiner og udledningstilladelser - Final.pdf

Vejledning 104_Administrationspraksis-for-regnvandsbassiner-og-udledningstilladelser-2. udgave.pdf

Planlægning-vandforsyning-617X411

Ophævelse af statslige vandplaner og vurdering af konsekvenser

PM_Billund_BioRefinery skaber større miljørum til erhvervsmæssig udvikling_04.04.2016

NST-notat_regler_medfinansiering_klima_07.02.2013

Analyse_Vandselskabers_skatteforhold_Kromann-Reumert_10.07.2015

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

2014_Temadag_Medfinansiering_klimaprojekter_27.02.2014

2014_Rapport_Håndbog_IT-sikkerhed_forsyningsbranchen

Mikroplast_renseanlæg_2015_rapport_DHI_DANVA

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

2016 05 04_vejledning om gæsteprincippet_ endelig

Damvad-rapport_Produktivitet_DANVA_Dansk_Fjernvarme_26102016

Følgebrev ny bekendtgørelse om vandafledningsbidrag 15.12.

BLST_Notat_Luk_for_vandet.pdf

Orientering+om+forbrugerklageloven+vandforsyning (2).pdf

Orientering+om+forbrugerklageloven+vandforsyning.pdf

vejledende_notat_om_reglerne_for_spildevandsforsyningsselskabers_medfinansiering_af_kommunale_og_private_projekter_vedr._tag-ogoverfladevand.pdf

NST_FAQ_Afdragsordning_25.02.2015_ny.pdf

Rapport+Branchevandforbrug+og+-spildevand.pdf

Vejledningsskrivelse+om+undtagelse+af+specifikke+grupper+af+ejendomme+fra+krav+om+forbedret+spildevandsrensning.pdf

Høringssvar totaløkonomisk benchmarking 2018.pdf

12-13019+Forespørgsel+om+vejafvandingsanlæg.pdf

2017.05.18_Referat_DANVA+generalforsamling.pdf

2016.05.26_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2013.05.23_Referat_Generalforsamling_Aalborg_BS_HSA_final.pdf

2013_Referat_Generalforsamling_01.10.2013.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf

StandardvedtaegtPrivate.pdf

Kontrol af vandmaalere i drift.pdf

Vejledning nr. 16_samlet.pdf

VANDFORSYNINGSSAMARBEJDSVEJLEDNINGEN.pdf

DVF_vejledning_nr.21.pdf

Vandforbrugsrapport030903endeligrapport.pdf

Rapport_nr.50_Store-kloakledninger-m-bilag.pdf

Vejledning nr 55 - TV-inspektion af store ledninger.pdf

Vejledning nr. 60 Plast_rapport_ver17.1.pdf

Vejledning nr. 61 Scenarie_notat_samlet_skaerm.pdf

Vejledning nr 64 loesningskatalog_2005_net.pdf

Rapport_funktionspraksis_net.pdf

Vejledning nr. 69Endelig_kontoplan_vejledning_20130606.pdf

Vejledning nr. 70 Servicemaalvejledning.pdf

Vejledning nr. 72 DDS.pdf

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse.pdf

Vejledning 75_ Miljømålslovens idefase.pdf

ATEX_vejledning_samlet.pdf

Vandsamarbejdsvejledning_samlet_200109.pdf

Vejledning nr. 82 - DANVA slamkatalog.pdf

2011.05.06-Vejledning-okkervejledning-CF.pdf

Vejledning i vandkvalitetskontrol-22-11-11.pdf

2012-08.06-Vejledning-CO2-regnskab for forsyninger - en guide-DS.pdf

TPublikationerRapporterStikrapportStikrapport2007FokuspAflbsstikledninger261107samletpdf.pdf

Eksplosiv_atmosfære_i_kloakker_samlet_rapport.pdf

Boringsoptimering_Hovedrapport_samlet.pdf

2011.08.11-Rapport-køkkenkværnsrapport-LF.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf (1)

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

2015.15.15-Vejledning-Overvejelser_ved_samarbejder_m.m.ny_pdf.pdf

2015.11.24_kommunikation_i_separeringsprojekter.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf (1)

Bejledning_om_forbrugervalg_opdateret_17.02.2017_clean.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf (1)

Afklaringsprojekt+om+nedsivning+af+husspildevand.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringernes+effekter+på+afløbssystemer.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringers+effekter+på+oversvømmelser+i+byer.pdf

Energi+CO2+og+samlet+miljøregnskab+for+afløb+og+renseanlæg.pdf

Energirigtig+og+sikker+vandforsyning+Del+1+og+Del+2.pdf

Forbrugernes+ubevidste+forventninger+til+moderne+vand-+og+spildevandsforsyning.pdf

Optimal+udnyttelse+af+varmeenergi+fra+spildevand.pdf

Slam+–+Fremtidens+renseanlægs+energiressource.pdf

Videregående+renseteknologier+for+kommunalt+spildevand.pdf

damvad-rapport_produktivitet_danva_dansk_fjernvarme_26102016 (1).pdf

2016_05_04_Vejledning_Om_Gæsteprincippet.pdf

Brønderslev_Forsyning_Notat_håndtering_restancer+(tilrettet+14.++april+2015)+3.0.pdf

LETT_Offentlighedsloven_og_forsyningsselskaber_2014.pdf

DI+ITEK+Vejledning+om+persondataforordningen+med+bilag.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

damvad_vandsektorens_samfundsbidrag_2016 (3).pdf

NST_Undersøgelse_hjælpemuligheder_2012.pdf

Opsamling fra grupperne_IWA_HCC 27 april 2017.pdf

SUMMARY_Opsamling fra HCC_mødet 27 april 2017.pdf

Final+Bid+Copenhagen_reduced+version_IWA+WWCE+2020.pdf

IWA+Host+Country+Committee+27.+april+2017_HKA.pdf

Opsummering_Grupper_IWA+Kick-off+møde+27.+april+2016+i+Odense.pdf

Affordability+notat.pdf

Frihandelsaftale+TTIP.pdf

Cirkulær+økonomi+Per+Henrik+Nielsen_VCS.pdf

Fosforprojekt+Per+Halkjær+Nielsen_Aalborg+Uni.pdf

Danske+og+europæiske+finansieringsmuligheder+Mikale+Enig_Insero.pdf

TREFOR_Partnerskab_og_værdiskabende_grundvandsbeskyttelse.pdf

Nye_finansieringsmodeller_Udvikling_af_brancheløsninger_Mads+Bayer.pdf

Lovgivning+Forsyningstræf+hos+Danva+2017.pdf

Danva+20170202+Desinfektion+med+UV+-+Anvendelser.pdf

0.1+Dansk+Vandkonference+2016+Intro+CEL.pdf

1.2+Byudvikling+i+OSD+områder+det+muliges+kunst.pdf

1.3+Virkemidler+til+grundvandsbeskyttelse+når+skov+ikke+er+en+mulighed.pdf

4.1+Thisted+Vand_DV-konverence+2016_CTH.pdf

4.2+Nye+indvindingstilladelser+har+vi+de+nødvendige+data.pdf

4.5+Aldersdatering+af+grundvand+på+TREFOR+Vands+Kildepladser.pdf

6.5+Opdateret+Tilblivelse+af+regnvandssø+1.0.pdf

8.4+Wagner_et_al_DVK_2016_nitrifikation_sporstoffer.pdf

9.2+Miljøfremmendes+toffer+-+Artur+Mielczarek.pdf

9.4+Andersen_DanskVand2016_Et+MBBR+og+ozon+baseret+pilotrenseanlæg+til+behandling+af+hospitalsspildevand+i+Skejby.pdf

12.1+Skrift31_serviceniveau+for+vand+på+terræn_bpa091116_2.pdf

GWC+Denmark+Meeting+Presentation+With+Speaker+Slides.pdf

Program_Temadag_Vandsektorlov_9.+marts_2016_final.pdf

CEL+Intro_Hvad+vandselskaberne+skal+levere.pdf

Oplæg+DANVA+VSL+teknologiudvikling+joannes+gaard.pdf

Bedre+udbud+og+tilbud+–+Ja+tak+ved+orbicon.pdf

2_2016_01_26+Drikkevandssensorer+LORA+(1).pdf

Carl-Emil_Larsen_DANVA_Strategi_12.01.2016.pdf

2016.DANVA+aktiviteter_Carl-Emil_Larsens_tale.pdf

_10.11.15_Hans-Martin_Friis_Møller_Verdens_bedste_regulering.pdf

Udforddringerne+i+vandmiljøet+-+oplæg+til+temamøde+om+vandplaner.pdf

Samspil+vandområdeplaner+og+klimatilpasning+-+JPL.pdf

Ejerens+rolle+og+forventninger+til+vandselskabet+-+Erik+Buhl.pdf

NY+Igangsættelse+og+gennemførelse+af+fusionsprocessen+-+Jesper+Frost+NY.pdf

Strategiske+overvejelser+og+mål+med+samarbejde+-+Markert+og+Timmermann.pdf

Lederskab+i+forhold+til+konsulenter+-+Michael+Lilja-Nielsen+(1).pdf

Miljøfremmede+stoffer+regler+og+de+nationale+myndigheders1.pdf

Oplæg+Danva+10-3-15_DTI_Fischer+OPDATERET.pdf

Baun+-+DANVA+nano+i+spildevand+Marts+2015.pdf

Kommunikation+og+Borgerinddragelse_2015_2.pdf

Mærkning+og+krav+til+forsyningsrør+ved+Sten+Kloppenborg.pdf

5_+Albrechtsen_Fremtidens_udfordringer.pdf

2_Samarbejde_kommune_forsyning_Randers.pdf

4_Renseeffekt_regnvandsbassiner_Thorkild_Hvitved_Jacobsen.pdf

6_Oprensning_regnvandsbassiner_Peter_Berg.pdf

Ledelsesrum+til+at+reagere+effektivt+og+proffesionelt+på+krav+fra+kunder+og+myndighed.pdf

Hvorledes+sikres+innovation+på+tværs+af+vandsektoren+-+Jacob+Larsen.pdf

Naturstyrelsen_Diaologmøde_Trappemodel_05032014.pdf

Naturstyrelsen_Diaologmøde_Trappemodel_05032014 (1).pdf

Aarhus_Vand_Medfinansieringsprojekter_klimatilpasning.pdf

Færdig BOG KODEKS .pdf

LETT_Offentlighedsloven_og_forsyningsselskaber_2014.pdf

consolidated_eur-lex.europa.pdf

170820 Fundingoversigt.pdf

3 2014_10_24_Rapport_Håndbog+om+IT-sikkerhed+i+forsyningsbranchen.pdf

DANVA - Vandselskabers bidrag til lokal udvikling.pdf

DANVA rapport Vandselskabers bidrag til lokal udvikling.pdf

Klimaprisen 2017 Låsby Søpark 310817.pdf

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsens svar 09.10.2017.pdf

Program for MST dialogmøder 2017.pdf

2016-04-21_DANVA_strategi_2016-2020.pdf

Bilag 2 DANVA kommentarer samlet.pdf

Dombog_udskrift_B0882002.pdf

Dombog_udskrift_B010700M.pdf

Fundingoversigt_DANVA_opdateret.pdf

Helhedsorienteret+beredsskabsplanlægning.pdf

Akutte+drikkevandsforureninger+-+en+praktisk+guide.pdf

Vejledning+i+opklaring+af+fødevare-+og+vandbårne+sygdomsudbrud.pdf

Planlægning+af+beredsskab+for+vandforsyning_+vejledning+8.pdf

Vejledning+i+sikring+af+drikkevandskvalitet+(DDS).pdf

Vejledning+i+vandkvalitetskontrol-22-11-11.pdf

Forbrugerinformation+om+drikkevand.pdf

Test+af+mikrobiologiske+hurtigmetoder.pdf

Hurtigmetoder+til+screening+for+coliforme+bakterier+og+e-coli+i+drikkevand.pdf

Evaluering+af+håndteringen+af+forureningen+af+drikkevandet+fra+Vandværket+Lyngen+i+Køge+Kommune.pdf

Mikrobiel+forurening+og+kloring+i+vandforsyninger+2008.pdf

Vejledning+om+håndtering+af+overskridelser+af+de+mikrobiologiske+drikkevandsparametre_+vejledning+nr+4.pdf

Rammeaftale_DANVA.pdf

PM Grand Opening_AquaGlobe.pdf

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

d432f800ae85f30022e52d774ab2a8e0-Report-on-the-governance-of-water-services-in-Europe.pdf

EurEau_Report-on-the-governance-of-water-services-in-Europe.pdf

Program Konference Vand på og under fremtidens veje.pdf

Ilse_Korsvang_Præsentation IWA Stormøde 25042018.pdf

DANSKVAND nr. 3 2018_Forsider.pdf

2018.05.24_Referat_DANVA_Generalforsamling.pdf

201805106-DANVA-ekstraordinær afskrivning-medlemmerinf mm-final.pdf

2018.06.28_Grønttorvet byretsdom_forsyningspligt og spildevand.pdf

20180703 Vejledning om persondata for vandskaber v. 2.samlet pdf.pdf

DANVA_Regnvandsbassiner_designguide_2018_FINAL.pdf

danva_regnvandsbassiner_designguide_2018_final.pdf (1)

Dansk Vand Konference 2018 Program.pdf

Grundvandsbeskyttelse_Ango_Winther.pdf

Vejledning nr. 95 Overvejelser ved samarbejder m.m.samlet v.2 pdf.pdf

A4-Landskab - Vandsektoren og Verdensmålene_v9b.pdf

DAMVAD Rapport_endelig.pdf

20181010-Medlemsnyhed om afkøbstilbud-final.pdf

Vandsektorens-vaerdi-for-samfundet.pdf

DANVA-brev_til_MIM_Afregning_23.10.2013.pdf

LETT-notat_Inhabilitet_2007.pdf

NOTAT_Inhabilitet_Energi-Miljø_Brønderslev.pdf

Betænkning_Styringsmæssige_relationer.pdf

Dansk Vand Konference 2018 Program opdateret.pdf

EFK minister i Aquaglobe.pdf

VUPD Projekter 2017.pdf

PhosphorCare_18. januar2019_Invitation_Aarhus.pdf

Vi søger en controller .pdf

Tillægsaftale til Pesticidstrategien.pdf

Afslag fra Datatilsynet.pdf

Faktabilag_HOFOR_pm_jan19.pdf

2014_06.25_Notat_Systematisering af natur- og miljø (indsendt til MIM.pdf

2017_Lovkompas_Ekspertpanelets rapport.pdf

2019.02.27_Høringssvar_Ekspertpanelets anbefalinger.pdf

2014012 Redegørelse om fremtidig struktur for natur og miljølovgivningen - Endelig version.pdf

2018.02.27_Høringssvar_ekspertpanelets anbefalinger.pdf

Forsyningstræf 2019 Roskilde program.pdf

Bilagsrapport_Drift_vedligehold_Regnvandsbassiner_FINAL.pdf

Sikkerhed Svovlbrinte-2.pdf

HOFOR Verdens Vanddag 2019.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019 opt 20 marts.pdf

2019_DTU Sektorudviklingsrapport om vandteknologi.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf

2019_De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv.pdf

VUPD Projekter 2018.pdf

VUPD Projekter 2017-redigeret.pdf

Vandforum 2019 program.pdf

Svovlbrinte håndbogen version 23-04-2019.pdf

The water industry and the UN SDGs_FINAL_ENGLISH.pdf

Svovlbrinte håndbogen v. 1.2 maj 2019.pdf

LAR Slutrapport_VUDP_ID_nr_82.2016.pdf

LAR Slutrapport_VUDP_ID_nr_82.2016.pdf (1)

LAR_Forskningsbaseret anvisning_UnderrapportVUDP_ID_nr_82.2016 teknisk rapport.pdf

12345.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf (1)

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 1.0.pdf

2017 VUPD Projekter_folder_Weboptimeret.pdf

2018_VUPD Projekter_folder_Weboptimeret.pdf

Program til åbning af Smart Water Lab Aalborg 20. juni 2019.pdf

TI rapport Desinfektion_hospitalsspildevand_2019.pdf

Horizon 2020_research_and_innovation_SC5_projects_2014-2018.pdf

2019.07.02 Fundingoversigt.pdf

VUDP svolbrinte ID nr 81_2016 Slutrapport.pdf

Palmqvist et al 2019_ Effekter på regnorme af mikroplast i jord_final.pdf

Rethink sludge VUDP Slutrapport ID 1170 2017.pdf

COLOURBOX1000338.jpg

Jordforureningsloven

COLOURBOX1258724 vand.jpg

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Paradigme for foringer høringsudgave marts 2016 TIL UDSENDELSE

Main-priorities-for-water-under-the-Juncker-Commission-2014-2019

Orientering om forbrugerklageloven og standardvedtægten 24.9.2015

Bekendtgørelsesændringer_Økonomiske_rammer_sept.2016_høringsversion1

Høringsbrev_Økonomiske_rammer_Tilknyttet_virksomhed_12.09.20161

Aarhus_Vand_PM_Fremtidens_energiproducerende_renseanlæg_06.11.2013

Brev_til_Skatteministeren_vedr._ inddrivelse_20.09.2015

Inddrivelse_DANVA-brev til Skatteministeriet_14.02.2017

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud efter L86

Bilag_1_Vurdering_erhvervsøkonomiske_konsekvenser_BKG_økonomiske_rammer_for_vandselskaber

Bilag_2 _Vurdering_erhvervsøkonomiske_konsekvenser_BKG_økonomiske_rammer_for_vandselskaber

Temadag_25.11.2013_Politisk_fokus_separerings-projekter_FINAL

DANVA Bestyrelseskursus_Formand-næstformands_rolle_flyer

Program_Bestyrelsens_vaerdiskabende_samarbejde_7_oktober_2015_aarets_offentlige_bestyrelseskonference

Invitation_21.05.2015_Markedsmodningsfond_og_DANVA

Invitation_PCP-møde_31.08.2013_Markedsdialog_spildevand

Call for abstract - Embrace the Water - Gothenburg

2015_Simple_udbudsmodeller_Kort_ version_2_print

Damvad-rapport_Vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser

DLFs anbefaling omkring brug af signaturer på ledningsplaner

Lukkeprocedure_DANVA-notat_2012_final.pdf

201510-Netværks+notat+-+normalregulativet+2014+(2).pdf

Justeret_standardbetalingsvedtægt_kap_3_B_D.pdf

Orientering+om+forbrugerklageloven+og+standardvedtægten+24.9.2015.pdf

Vejledende+notat+om+bekendtgørelse+om+betaling+for+særligt+forurenet+spi....pdf

Vejledningsskrivelse+om+henstand+med+betaling+af+tilslutningsbidrag.pdf

09-08727+Istandsættelse+af+kloakker+i+privat+fællesvej.pdf

DDV-R+Integrationsmetoden+v1.0+okt+2012.pdf

DANVA_vedtægter_2016.pdf

DANVAs_medlemsydelser_NYT_Sidedokument_gældende_fra_31.+december_2015.pdf

Kontingentstruktur_NYT_Sidedokument_gældende_fra_31.december_2015.pdf

DANVA+vedtægter+2014.pdf

Kontingentstruktur+Sidedokument+final.pdf

Sidedokument+DANVAs+medlemsydelser+april+2015.pdf

2017_Landsaftale_Vand-_og_spildevandsanlæg.pdf

Nr.1_Fysiske_aktiver.pdf

Vejledning+22_Vandspild.pdf

Vejledning_nr_63. Definitioner_og_registreringer_paa_kundeomraadet m. bilag.pdf

Vandstatistik 2005 Bilagsrapport Endelige udgave.pdf

2012.01.04-Vejledning-Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger.pdf

2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning.pdf

CO2+nøgletal+og+energibesparelser+der+giver+sund+økonomi+for+spildevandssystemer.pdf

Effects+of+future+climate+change+on+water+resources+in+Denmark.pdf

Kontinuert+”real+time”+måling+af+ATP+og+fysiske+parametre++i+drikkevand+.pdf

damvad-rapport_vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser (1).pdf

GTVIViewer_produktblad_A4_0514.pdf

GDANDASXML_produktblad_A4_0514.pdf

IntergraphForsyningsPortal_produktblad_1213.pdf

GLERPlot_produktblad.pdf

NoDig_Infra_oversigt_InteresseNetværk_23092016.pdf

Drikkevandskonference_18.09.2017_DS.pdf

2015-Håndtering+af+personfølsomme+oplysninger+3.0 (1).pdf

201606-Datatilsynets+12+spørgsmål-opstart (1).pdf

HORTEN+slides+Persondataret+DANVA+oktober+2016.pdf

201512-Persondataforordning-nyhedsbrev-KromannReumert (1).pdf

Bilag-4-Databehandleraftale-10-3-2017.pdf

VUDP_Ansøgningsvejledning_2017_fase+_1.pdf

VUDP_uddelingsvilkår.pdf

VUDP_Revisionsinstruks_under_300.000.pdf

VUDP_Revisionsinstruks+over+300.000.pdf

Horten_Hvidbog_Aendring-af-Vandsektorloven-2016.pdf

Program_Mikroplast_26.09.2017.pdf

DANVA_udlejning_Brochure.pdf

2017.05.18.Sidedokument_Vandsektorens_Udviklings_og_demonstrationsprogram.pdf

Karsten_Arnbjerg_IWANationalMode_20170427_.pdf

Marina_Bergen_Jensen_Universiteternes+rolle+27.04.2017.pdf

CALL_Copenhagen_IWA.pdf

Anders+Bækgaard+IWA+WWCE+2020+Kick+of+prolog+270416.pdf

IWA_Host_Country_Committee_Kick_off_27._april_2016_HKA_presentation.pdf

IWA nationalkomite 2017_opdateret juli.pdf

IWA+rejselegat-annonce+2016.pdf

KRITERIER_rejselegat_2013.pdf

2016+VEDTÆGT+Nationalkomiteen.pdf

IWA_nationalkomite_2017_opdateret.pdf

DANVA+Regionalmøder+sep-2016+agenda.pdf

20.09.2017_program_temadag+om+vejledning+for+tømningsordninger.pdf

Opfølgning+på+RS+og+fosforudnyttelse+Linda+Bagge_MST.pdf

Affald+som+ressource+Morten+Carlsbæk_DAKOFA.pdf

Partnerskaber+Kaj+Stjernholm_Stjernholm.pdf

VARGA+projektet+Jeanette+Madsen_EnviDan.pdf

Præsentation+af+kodeks+for+god+selskabsledelse+i+kommunale+forsyningsselskaber+ved+CEL.pdf

God+selskabsledelse+i+forsyningssektoren+-+set+fra+et+kommunalt+perspektiv+-+Laila+Kildesgaard+KL.pdf

God+selskabsledelse+i+praksis+-+ejer+perspektiv.+-+Niels+Højberg.pdf

God+selskabsledelse+i+praksis+-direktionsperspektiv+John+Hartvig+Mølgaard.pdf

God+selskabsledelse+i+praksis+-+bestyrelsesperspektiv+Lars+Goldschmidt.pdf

Lars_Chr._Lilleholt_tale_DANVA_årsmøde_2017.pdf

Torben_Wiese_Hvordan_skaber_du_fremtiden.pdf

Værdien+af+Vand+-+En+Live+Performance.pdf

Hvor+er+de+største+ulykkesrisici+i+en+forsyningsvirksomhed.pdf

Strategisk+brug+af+medarbejdergoder+-+DANVA.pdf

Sundhed+og+trivsel+i+VandCenter+Syd+as.pdf

Ren+Besked+Hvad+sker+der+i+selskabet+når+sundhed+sættes+på+dagsordenen.pdf

Eksponering+for+norovirus+blandt+gruppe+af+spildevandsarbejdere+på+Rensenanlæg+Lynetten.pdf

Lars+Gadegaard+Persondataindlæg+på+forsyningstræf+Comwell+Roskilde+20170202.pdf

H2S_pH_projekt_DANVA_Forsyningstræf_2017_compressed.pdf

Det+gode+arbejdsmiljø+for+det+kørende+folk.pdf

0.4+HOFOR++Vand+og+sundhed_071116b+PDF.pdf

1.4+Nikkel+Nitrat+%26+Strontium+Ingredienser+i+Grundvandet+ved+Aalborg.pdf

1.5+Integrering+af+ferskvandspåvirkninger+i+livscyklusvurdering.pdf

4.3+Fra_Grundvandskortlægning_til+drikkevandsproduktion_Anders_Edsen_Orbicon.pdf

2.1+Driftsresultater+fra+fremtidens+energiproducerende+renseanlæg+i+Egå.pdf

2.3+Internationalt+samarbejde+om+granulært+slam.pdf

2.4+Nyt+tiltag+for+simpel+og+effektiv+optimering+af+efterkalringstanke.pdf

2.5+Pilotanlanlægget+-+Artur+Mielczarek.pdf

5.1+Energieffektivt+beluftersystem+BIOFOS.pdf

5.2+NY+Lattergas++Dansk+vand+16+final+4.10.pdf

5.3+Optimalt+beluftning+hos+Bluekolding.pdf

5.4+Etablering+af+fælles+visualiseringssystem+for+SCADA+data+Dansk+Vand+Konference+2016.pdf

5.5+Energieffektivisering+på+renseanlæg.pdf

3.1+Samfundsøkonomisk+analyse+af+de+trafikale+konsekvenser+ved+foring+af+ledninger.pdf

3.2+MachineLearning+frem+for+TV-inspektion.pdf

3.4+fra+11+til+et+renseanlæg+centralisering+af+spildevandsrensning.pptx.pdf

3.5+Uvedkommende+vand+-+Dansk+Vandkonference+2016.pdf

6.2+Enter+Middelfart+ClimateLab+-+Exit+Utopia.pdf

6.3+Klimatilpasning+Kgs.+Lyngby+04.11.16.pdf

7.1+Klimatilpasningsprojekter+-+en+pil+og+tre+skydeskiver.pdf

8.1+Sammenhængen+mellem+aktiviteten+af+metal+oksiderende+bakterier.pdf

8.2+Udfordringer+med+koagulering+og+UF+membran.pdf

8.3+Optimering+af+biologisk+jernfjernelse+på+Astrup+Vandværk.pdf

8.5+blødgøring+frederiksberg+9-11-16.pdf

11.2+Undersøgelse+af+lækage+på+større+drikkevandsledninger.pdf

14.1+Klimatilpasning+af+vandforsyningen.pdf

14.2+Danmarks+første+centrale+sekundavandsanlæg.pdf

14.3+Realtidsstyret+driftsoptimering+af+vandforsyning+-+Dansk+Vandkonference+2016.pdf

14.5+Vandforsyning+i+Ringkøbing-Skjern+Forsyning+-+fra+skrivebord+til+virkelighed.pdf

9.1+Hospitalsspildevand_Herlev_November_2016_Dansk_vand_3.pdf

9.3+Præsentation+DANVA-båndfilter+og+mikroplast_2.pdf

12.2+Afstrømning+på+grønne+områder_VTUF+projekt_LeneBassø.pdf

16.4+Genudvinding+af+fosfor+hos+Herning+Vand.pdf

16.5+Spildevand+opvarmer+boliger+i+Kolding.pdf

10.1+Dansk+Vand+konference+Nov+2016+Søren+Thorndahl.pdf

10.2+Oversvømmelsesrisiko+-+Signe+Barnes+-+Dansk+Vand+Konference.pdf

10.4+KjartanRavn_DanskVand_9nov2016_final.pdf

13.1+Håndbog+i+behandling+af+bio-pulp+fra+KOD+på+kommunale+rådnetanke.pdf

13.2+Pilotprojekt+med+køkkenkværne+på+tryksat+system+-+Dansk+Vandkonference+2016.pdf

13.5+NYESTE+MUDP+projekt+med+OXxOFF+og+lattergas+måleren+Danva+2016-tilrettet+-+08112016.pdf

17.2+Hvorfor+virker+LAR+anlægget+ikke+som+forventet.pdf

17.5+Vejbede+som+forsinkelse+eller+nedsivning.pdf

Lars+Gadegaard+DANVA_+Slides+til+Dansk+Vand+Konference+9.+nov.+2016.pdf

Mette+Godsk+Aalborg+Kloak_+Slides+til+Dansk+Vand+Konference+9.+nov.+2016.pdf

Kurt+Brinkmann+Aarhus+Vand_+Slides+til+Dansk+Vand+Konference+9.+nov.+2016..pdf

Jackie+Sandgaard+HEXAGON_+Slides+til+Dansk+Vand+Konference+9.+nov.+2016..pdf

Anders+Tvegaard+Orbicon_+Slides+til+Dansk+Vand+Konference+9.+nov.+2016.pdf

Jan+Norsted+Powel_+Slides+til+Dansk+Vand+Konference+9.+nov.+2016.pdf

Torkil+Joench+Clausen+Aarhus+Cities+Summit+november.pdf

Theis+Gadegaard_+Fremtidens+renseanlæg_+DANVA+Workshop+21+juni+2016.pdf

Hvordan+sikrer+vi+mest+effektiv+rensning.pdf

Finn+Nielsen+Workshop+2+Fremtidens+satsningsområder+Decentral+vs.+Central+rensning.pdf

Anne+Kirstine+Bjerring+Workshop+2_Fremtidens+RA.pdf

DANVA+Temadag+om+Fremtidens+renseanlæg+-+ild+og+jord_+Anita+Rye+Ottosen.pdf

Hospitalsspildevand_DANVA_Ulf_Nielsen_HO.pdf

2016.06.21+Fremtidens+renseanlæg+-+workshop+6+-+energibalancer-DANVA.pdf

2016.06.21+Fremtidens+renseanlæg+-+workshop+6+-+KOD+håndtering+-+Envidan.pdf

Oplæg+DANVA+VSL+Performance+Benchmarking+joannes+gaard.pdf

Line+Markert+-+kommunernes+styringsmuligheder.pdf

Udnyttelse+af+spildevand+som+ressource+og+energibesparende+løsninger.pdf

Roskilde+Udnyttelse+af+spildevand+som+ressource+og+energibesparende+løsninger.pdf

Forsyningstræf+2016+indlæg+Et+anderledes+vandsamarbejde+Kitsie+Lund+AquaDjurs.pdf

2016_PP_Præsentation+vedr.+overvejelser+ved+indgåelse+af+samarbejde+eller+overtagelse+-+Forsyningstræf+2016_Energi++Forsyning.pdf

Udbudsloven+og+Forsyningsvirksomhedsdirektivet.pdf

Bedre+udbud+og+Tilbud+v+Andreas+HORTEN.pdf

Bedre+udbud+og+Tilbud+v+Andreas+HORTEN.pdf (1)

Bedre+Udbud+og+Bedre+Tilbud+ved+krüger.pdf

Bedre+udbud+og+tilbud+–+ja+tak+ved+Niels+Nielsen.pdf

Branchens+og+sektorens+ønsker+til+gensidige+forbedringer+i+forbindelse+med+udbud+DANVA_VELTEK+PP2+TKR.pdf

3_Albrechtsen+Sensorer+-+SEMIVA+projektet+v3+(1).pdf

4_Albrechtsen+Sensorer+-+Forskerverdenen+v2.pdf

Lars_Therkildsens_Nytårstale_12.01.2016.pdf

Referat_Spor+1_Vandindvinding_og_behandling_drikkevand.pdf

Referat_spor+2_Spildevandsbehandling_og_beluftning.pdf

Referat_Spor+4_Maskiner_styring_og_indkøb.pdf

Referat_spor_5_Fra_energineutral_til_klimaneutral.pdf

Sydvestsjællands_Kloakservice_søoprensning.pdf

Vandplaner+set+fra+kommunalt+synspunkt+ved+Niels+Philip+Jensen.pdf

NY+Struktuanalysers+fordele+og+udfordringer+-+Jakob+Hamburger+Hansen.pdf

Driftsikkerhed+og+motivation+-+Susan+Münster.pdf

Kommunikation+i+fusionsprocessen+-+Helle+Greisen.pdf

Erfaringer+første+år+efter+fusionen+-+John+Buur+Christensen.pdf

Erfaringer+fra+el-sektoren+-+Jens+Bahne+SE+(1).pdf

Caroline+Kragelund+Teknologisk+institut_temadag_DANVA.pdf

Annemette+Palmqvist+og+Syberg_DANVA+temadag.pdf

Den+konstruktive+samtale+Forsyningstræf+2015.pdf

Danva+Forsyningstræf+Forurenings+Kalundborg+opdateret.pdf

Ledningsarbejde+og+dds+ved+Bent+Jensen.pdf

Droner+ved+Søren+Rolin+og+Claus+Reimers+Hvelplund.pdf

Online+målere+på+renseanlæg_Forsyningstræf2015_HenrikThomsen_KRG+opdateret.pdf

DTU_Speciale_foredrag_Usikkerhedskalibrering_Peter_og_Camilla.pdf