20 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Vandværker kan ikke kræve betaling for udlevering af målerdata for ejendomme i ikke-kloakerede områder

Bornholms Spildevand og DANVA fik medhold i sag om betaling for målerdata

Afklaring om forsyningers brug af fjernaflæsningsmålere i forhold til databeskyttelsesforordning

Kortlægning af personoplysninger og overvejelser om ressourceforbrug