Kantine og håndsprit og corona-regler.jpg

Forholdsregler ved interne og eksterne arrangementer
I DANVA gør vi alt for, at besøgende skal føle sig trygge, når de deltager i et DANVA arrangement.

Interne arrangementer i Vandhuset
DANVA prioriterer gæsternes og medarbejdernes sikkerhed højt, hvorfor vi er i løbende dialog med relevante myndigheder og tager de nødvendige forholdsregler i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger. DANVAs forholdsregler ved interne arrangementer fremgår af nedenstående.

Alle gæster i Vandhuset skal møde op med et gyldigt Coronapas.

Et gyldigt coronapas skal leve op til reglerne i Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 - Kapitel 6 (krav om coronapas)

Hygiejne/rengøring
• Dispensere med håndsprit er tilgængelige overalt i Vandhuset.
• Udvidede rengøringsprocedurer – med særligt fokus på rengøring af hyppigt brugte kontaktflader.
• Mundbind kan udleveres, hvis gæster i huset ønsker dette.
• Myndighedernes retningslinjer hænger synligt.

Kursuslokaler
• Lokalerne rengøres og sprittes af dagligt.
• Vi sørger for den fornødne afstand mellem deltagere ift. myndighedernes krav.
• Ved f.eks. teambuilding aktiviteter undgår vi aktiviteter, hvor der er særlig risiko for smittespredning (sang, kast med forskellige genstande o.lign.)
• Vi sørger for løbende udluftning i mødelokaler.
• Teknisk udstyr sprittes af inden brug.

Mad og servering
• Der er afstandsmarkeringer samt retningspile ved serveringsbordene.
• Maden portionsanrettes, og vi spiser i hold, hvis/når det er nødvendigt for at overholde myndighedernes retningslinjer.
• Mundbind skal bæres i kantinens område - undtagen når man sidder 
• Borde og stole i kantinen står med den anbefalede afstand, og der er mulighed for at spise udendørs på visse årstider, og hvis vejret tillader det.

Hvad kan man gøre som besøgende
• Som besøgende i Vandhuset anbefaler vi gæsterne at følge myndighedernes retningslinjer.
• Vaske hænder ofte og benytte vores dispensere med håndsprit.
• Hoste eller nyse i sit ærme. Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at man nyser i et papirlommetørklæde, som efterfølgende smides direkte ud.
• Begrænse fysisk kontakt.
• Holde afstand.
• Hvis man er sygdomsramt, eller udviser symptomer på at være smittet med corona-virus eller andet, vil vi bede gæster om at blive hjemme.

Eksterne arrangementer
I DANVA gør vi alt for, at deltagere på vores arrangementer skal føle sig trygge. Vi er i løbende dialog med relevante myndigheder og tager de nødvendige forholdsregler i overensstemmelse med deres anbefalinger uanset hvor arrangementet afholdes.

Vi er i tæt dialog med afholdestedet og sørger for:
• At afstandskrav overholdes både under de faglige oplæg, frokost, middag og pauser. Vi understreger for afholdestedet, at vores gæster ikke kan betragtes, som et samlet selskab, da deltagerne kommer fra forskellige selskaber over hele landet, hvorfor afstandskravet til en hver tid skal overholdes.
• Ved f.eks. teambuilding aktiviteter undgår vi aktiviteter, hvor der er særlig risiko for smittespredning (sang, kast med forskellige genstande o.lign.)
• Mundbind kan udleveres, hvis deltagerne ønsker dette.
• Løbende udluftning af lokaler
• Udvidede rengøringsprocedurer
• Alt teknisk udstyr sprittes af inden brug
• Til gæster ved eksterne arrangementer gælder i øvrigt de samme retningslinjer for møder m.v. i Vandhuset.

Pris- og afbestillingspolitik
I udgangspunktet gælder DANVAs normale afbestillingsregler for arrangementer.

Virtuel deltagelse
Ved afbestilling pga. restriktioner som tilsiger den tilmeldte kursist at blive hjemme, tilbyder DANVA så vidt det er muligt virtuel deltagelse. Ved virtuel deltagelse fratrækkes omkostninger for forplejning det opkrævede deltagergebyr, såfremt arrangementet afholdes i Vandhuset.