IWAs stand på udstillingen i Brisbane.jpg

Verdenskongressen i København i 2020 er ikke bare en kongres, hvor udstilling og posters pakkes ned og deltagere tager hjem efter 4 dage med nye visitkort i lommen fyldt op af fornyet inspiration. Det er meget mere end det. Det er en unik mulighed for at sætte Danmark og danske vandløsninger på verdenskortet, og kongressen spiller direkte ind i Vandvision 2025, som branchen vedtog med Miljøministeren i spidsen tilbage i 2015. En vision der har som mål at fordoble dansk eksport af vandteknologi og skabe 4000 nye arbejdspladser.

IWA2020 er samtidig en kongres, som skal sættes ind i en kontekst af en række verdenskongresser og IWA aktiviteter og skabe et eftermæle, som støtter op om IWAs strategi og programmer. IWA ønsker at være en central global spiller i forhold til at skabe de forandringer og udvikle de løsninger, der overkommer de globale udfordringer omkring kraftig stigende urbanisering, mangel på rent vand og sanitet og klimaændringer, der skaber både oversvømmelser og tørke.

Så hvordan får vi fra dansk side det ud af kongressen, vi ønsker? Det gør vi selvfølgelig først og fremmest ved at markedsføre kongressen og Danmark og sikre størst mulig deltagelse fra hele verden. Men lige så vigtigt er det at sikre, at der er sammenhæng mellem danske ambitioner og ønsker og kongressens eftermæle, og det kan vi blandt andet gøre ved at engagere os i IWA’s konferencer, programmer, specialistgrupper mm. og gøre os synlige med danske kompetencer og løsninger helt ind i maskinrummet af IWA og IWAs medlemsaktiviteter. Ikke bare under kongressens 4 dage men fra nu og de næste 3 år, indtil kongressen løber af stablen. Her kan du gøre en forskel og samtidig udnytte et globalt netværk til vandspecialister og ledere fra hele verden.

Konferencer

IWA afholder et væld af forskellige konferencer. Flagskibet er verdenskongressen, som holdes hvert andet år. Den næste kongres holdes i Tokyo 16.-21. september 2018. Den danske udstilling arrangeres i Tokyo af DWTG og DI i samarbejde med IWA Denmark, DANVA og State of Green. Vi forventer at være til stede i stort antal med involvering i platform sessions, workshops, highlevel panels, udstilling, forums mm. Se uddybende beskrivelse af kongressens elementer her.

Engagement i IWA programmer og specialistgrupper

Strategiske programmer:
IWA arbejder med 3 strategiske programmer under den nuværende strategi: Cities of the Future, Basins of the Future og Water and Sanitation Services.

For alle tre programmer gælder, at vi fra dansk side har meget at byde ind med, og danske løsninger kan direkte understøtte programmerne og bruges til at eksemplificere f.eks ”Principles for Water Wise Cities” - et værktøj lanceret på verdenskongressen i Brisbane under Cities of the Future programmet. Se f.eks. waterstories som giver et direkte udstillingsvindue til hele verden på
www.iwa-network.org/projects/water-wise-cities

Specialistgrupper:
Specialistgrupperne arbejder bottom up og er stedet for netværk og faglig sparring på et utal af mere eller mindre specialiserede områder. Grupperne afholder specialistkonferencer, udgiver artikler og er repræsenteret i IWA Strategic Council. Arbejdsstedet er IWAs medlemssite IWA Connect. Nogle specialistgrupper holder fysiske møder i forbindelse med kongresser. Der er i øjeblikket 49 specialistgrupper. Urban Drainage specialistgruppen er en af de mest aktive grupper, den største og nok også den med hidtil størst dansk involvering. Deltagelse i specialistgrupper kræver medlemskab af IWA.

Medlemskab af IWA og IWA Denmark (Den danske Nationalkomite for IWA)

Medlemskab af IWA giver en række medlemsfordele så som medlemsrabat ved konferencer, adgang til medlemssitet Connect og et globalt netværk til kolleger i vandbranchen, modtagelse af tidsskriftet The Source samt mulighed for publicering af artikler. IWA opererer med 3 typer af medlemskab: Individual, Corporate og University som alle giver medlemsfordele i en eller anden udstrækning.

I Danmark er vi på nuværende tidspunkt 48 individuelle medlemmer og 10 virksomhedsmedlemmer. Hertil kommer 80 nominerede medlemmer, som via virksomhedsmedlemskaber er udpeget af deres virksomhed og kan gøre brug af medlemsfordelene. Overvejer du at tegne medlemskab af IWA, er det et rigtig godt tidspunkt at gøre det nu, da du kan få rabat på konferencegebyret ved kongressen i Tokyo i september 2018 og i København i 2020. Desuden støtter du op om dansk commitment frem mod 2020 ved at være en aktiv del af IWA og IWAs aktiviteter.

IWA Denmark er Governing Member i IWA og har stemmeret ved IWAs generalforsamling, som er IWAs øverste myndighed. IWA Denmark består af virksomheder, forsyninger, myndigheder, universiteter og uddannelsesinstitutioner. Ved at være medlem af IWA støtter du dansk engagement som Governing Member og vores forberedende aktiviteter frem mod 2020 samt rejselegatet, der tildeles unge i vandsektoren. Medlemskab af IWA Denmark giver ikke medlemskab af IWA, så for det fulde udbytte og engagement frem mod 2020 er det en fordel at tegne medlemskab både i IWA og IWA Denmark.

Se IWA Denmarks hjemmeside for mere information her.

Yderligere information

Kontakt Helle Katrine Andersen, formand IWA's danske nationalkomite og medlem af IWA Board of Directors, hka@danva.dk, tlf. 30275042.