2024 05 02 Økonomiminister Stefanie Lose Og Lars Trier
Stephanie Lose på DANVAs konference "Klima, land og vand" i Festsalen på Nationalmuseet i København, omgivet af opmærksomme deltagere og en buste af Olaf Olsen.

På den nyligt afholdte konference 'Klima, land og vand' på Nationalmuseet i København blev det klart, at politikere og interessenter har taget DANVAs opfordringer til sig. Således bakkede bl.a. Stephanie Lose, Anne Paulin og Erling Bonnesen kraftigt op om initiativer for rent drikkevand og en bredere miljøindsats på den udsolgte konference.

Regeringen har erkendt de alvorlige problemer med kemikalier og pesticider, der forurener vores grundvand. En ny lov om beskyttelse af boringsnære områder er snart på plads.

Men der er et påtrængende behov for at beskytte endnu større, sammenhængende arealer, hvor grundvandet dannes.

DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen, understreger i seneste DANVA pressemeddelelse nødvendigheden af en helhedsorienteret tilgang til landbruget og miljøbeskyttelsen.

CO2-afgift som værktøj til miljøbeskyttelse

Et centralt forslag, der var genstand for DANVAs pop-up konference den 2. maj 2024 på Nationalmuseet, er ideen om en CO2-afgift på landbruget, der kan omfavne flere sektorer og samtidig understøtte Danmarks klimamål for 2030.

Ved at omdanne landbrugsjord til skov eller anden form for grundvandsbeskyttelsesområder, foreslår DANVA, at sådanne tiltag bør udløse en økonomisk 'rabat' for landbruget, anerkendende de reducerede CO2-udledninger og forbedret miljøbeskyttelse.

Multifunktionalitet og bæredygtighed

Konferencen belyste også behovet for multifunktionelle løsninger, hvor landbrugsarealer anvendes til både fødevareproduktion, vandbeskyttelse og naturbevaring. Skovrejsning er fremhævet som en nøglestrategi, der både kan bidrage til CO2-reduktion og styrke drikkevandsbeskyttelsen. Derudover er der også potentiale i opsætning af solceller og vindmøller, som kan bidrage til den grønne omstilling uden at belaste miljøet.

Fremtiden for grundvand og klima

Med stadig større klimaudfordringer, som hurtigere klimaforandringer og øgede nedbørsmængder, er det afgørende, at der tages politiske initiativer, der kan adressere disse presserende problemer.

DANVA appellerer til, at der handles nu for at bevare vores miljø og sikre forsyningssikkerheden af rent drikkevand.