2G6A4841

Med et kollektivt snoreklip blev Water Valley Denmark og Erhvervsfyrtårnet for vandteknologi langt om længe indviet torsdag den 9. juni i Aarhus. Eventet, der talte over 125 deltagere fra hele vandsektoren, var samlet til inspiration og diskussion om samarbejdsmuligheder, boost af innovation og potentialer for styrket dansk vandeksport.

Torsdag den 9. juni kunne bestyrelse og partnere bag Water Valley Denmark omsider byde en lang række af vandsektorens aktører inden for på Centralværkstedet i Aarhus til officiel åbning og dialog om den danske vandsektors muligheder for samarbejde om øget eksport af dansk vandteknologi og know-how.

Tom Heron, direktør for bæredygtighed, digitalisering, planlægning og miljø hos NIRAS, åbnede ballet med en introduktion til det nye vandteknologiske fyrtårn med base in Aarhus. ’The spring’ er et nyt erhvervsområde, dedikeret til vandteknologi, og er en del af Water Valley Denmark. Fyrtårnet skal samle den danske vandsektor og ambitionen er at få skabt et fysisk epicenter for vandsektoren i Aarhus for gennem projekter bl.a. at fordoble eksporten og tiltrække arbejdskraft.

Deltagerne blev herefter beriget med spændende indsigter fra Anders Eldrup fra Innovationsfonden, der fortalte om eksporterfaringer fra vindsektoren og om, hvordan innovation er nøglen til at lykkes med at udnytte det store danske erhvervspotentialer til vækst og grøn omstilling internationalt. Målet er at knække eksportkurven og dermed opnå en fordobling af eksport af vandteknologiske løsninger fra 20 til 40 milliarder kroner.

Ingen kan løse udfordringerne alene

Diskussionslysten var efterfølgende stor hos deltagerne, der ved rundbordssessioner, faciliteret af Grundfos, NIRAS, Aarhus Vand, Novafos, Danfoss og Aarhus Kommune, drøftede potentialet for nye fælles projekter under overskriften World Class Water Innovation and Collaboration. Initiativer, som Water Valley Denmark har sat sig som mål at realisere de kommende år.

Rundbordssamtalerne resulterede i en række fremtidige Water Valley projekter, som blev grafisk afbilledet af Anna Leybourn fra Brain2Business.

En af de gennemgående erkendelser ved bordene lød på nødvendigheden af et stærkt samarbejde på tværs i vandsektoren, og at det kræver høj energi og stor vilje til at tale og arbejde sammen, hvis de fælles projekter og initiativer skal lykkes.

Water Valley Denmarks direktør, Ulla Sparre, er ikke overraskende særligt begejstret for at erfare den store motivation for samarbejde blandt deltagerne, som er helt i tråd med organisationens mission.

”Der er stor enighed om, at der er udfordringer, som fx digitalisering, som ingen organisation kan løse alene, og hvor det giver meget mening at arbejde med udvikling tværgående mellem vandsektorens parter og også at række ud til andre partnere med høj erfaring med digitalisering”, siger hun.

Foto: Water Valley Denmark. Direktør for Water Valley Denmark, Ulla Sparre, faciliterede dagens event for de 125 fremmødte deltagere

Ulla Sparre betoner samtidig vigtigheden i, at hun og de øvrige i Water Valley Denmark hopper i arbejdstøjet for hurtigst muligt at kunne omdanne initiativerne til projekter og søge at skaffe midler.

Allerede efter sommerferien afholder Water Valley Denmark en workshop for medlemmerne, hvor fokus er på, hvilke projekter, der skal igangsættes i forbindelse med de midler, der vil være til rådighed for det nye Erhvervsfyrtårn for vandteknologi.

”Det store arbejde bliver nu at udfolde konkrete projekter, der giver værdi. Vi har blandt andet igangsat et ambitiøst projekt om datadeling, hvor vi skal have endnu flere vandselskaber og virksomheder involveret. Det er også blevet bekræftet på eventet, at test- og demonstrationsfaciliteter er vigtige for innovation og demonstration af danske løsninger, og her skal vi sammen identificere flere nødvendige projekter og være med til at skabe den nødvendige funding," siger Ulla Sparre.

Rundbordsdiskussionerne blev afløst af mange gode budskaber fra Christina Boutrup, China Tech og markedsanalytiker hos TV2, som blandt andet fortalte om the great tech revolution og udfordringen med at samarbejde og konkurrere med kineserne. Philipp Schröder, professor hos Aarhus Universitet gav slutteligt opskriften på en succesfuld eksportvirksomhed inden det officielle snoreklip.

Foto: Water Valley Denmark. Eventet sluttede med den officielle åbning af Water Valley Denmark, som foregik ved et lettere atypisk snoreklip, hvor bestyrelse og partnerne med hver sin saks klippede snoren og på fineste vis symboliserede styrken i et bredt samarbejde.