Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, finder det prisværdigt, at selve loven rimeligt hurtigt er blevet efterfulgt af det relevante bekendtgørelses- og vejledningsarbejde.

Foreningen kan støtte, at en myndighed, der har etableret/opretholdt en ekstern whistleblowerordning mindst én gang hvert tredje år foretager en evaluering og efter behov tilpasser sine procedurer i forhold til håndtering af indberetningerne.
Det er relevant, at det sikres, at medarbejderne ansat i sådanne eksterne whistleblower-ordninger har viden om whistleblowerloven, forvaltningsloven og forvaltningsretlige principper samt databeskyttelseslovgivningen. Dette er omtalt i udkastets § 2.

Der kan dog indgives indberetninger om vidt forskellige emner herunder miljø- og udbuds-retlige regler, se § 1 i whistleblowerloven. Det oplagte spørgsmål er dernæst, hvorledes kan det sikres, at der i forbindelse med sagsbehandling også er adgang til alle de nødvendige faglige kompetencer til at vurdere indberetningen/den mulige overtrædelse?

 

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen                                                    Susanne Vangsgård