Tillæg til Aftale om pesticidstrategi 2017-2021

Til Miljø- og Fødevareministeriet

DANVA og Danske Vandværker er meget tilfredse med, at den del af ”Tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021”, som blev indgået den 11. januar 2019, og som omfatter et forbud mod salg af koncentrerede bekæmpelsesmidler til private, nu bliver ført ud i livet.

Overordnet ser vi dog gerne, at der bliver indført yderligere restriktioner på privates brug af bekæmpelsesmidler, herunder at der bliver indført forbud imod privates brug af glyphosat (Round-Up og andre pesticider indenfor vores indvindingsområder).

Specifikke bemærkninger:
Vi ser det som et stort positivt fremskridt, at forhandlerne fra samme dato skal kontrollere, at alle købere af pesticider til professionelt brug har en autorisation.

At lejligheden benyttes til at fjerne forældede regler og foretage en lovteknisk gennemgang og revision kan vi også kun bifalde.

Det er endvidere en styrkelse af den nuværende beskyttelse, at det nu klart fremgår, at også bekæmpelsesmidler med alvorlige langtidseffekter heller ikke må anvendes i private haver mv.


Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen, DANVA og Susan Münster, Danske Vandværker