Skanderborg, den 2. december 2010.

DANVA og FVD takker for det tilsendte materiale. Vi har følgende kommentarer:

    1. Den ændring, der lægges op til i § 5, stk. 3 bør også gælde for § 3, stk. 1. Derved vil der ikke være krav om selskabsudskillelse af den tilknyttede virksomhed, hvis det løbende gennemsnit af omsætningen af den tilknyttede virksomhed i en 3 års periode er på 2 mio. kr. eller derunder.
    2. Den under 1. foreslåede ændring skal ses i lyset af, at der lægges op til en stram administration af, hvilke opgaver vandselskaber kan løse for kommunen efter den gældende bekendtgørelses § 3, stk. 2 nr. 3. Hvis ændringen foreslået under 1 gennemføres, vil det være lettere for vandselskaberne at nå at afvikle et eventuelt overskud af opgaver for kommunen. Samtidig opnås en mere ensartet regulering af vandselskaberne.
  1. Vi mener, at det i den kommende vejledning om tilknyttede aktiviteter med fordel kan fremgå, at det ikke er i strid med reglerne hvis et vandselskab går over de fastsætte grænser efter § 5, stk. 3 – og som foreslået § 3, stk. 1 – når blot det løbende 3 årige gennemsnit holder sig inden for grænserne – første gang i 2012.

 

Venlig hilsen
Bent Soelberg, FVD og Carl-Emil Larsen, DANVA