Borsen og Chr.borg aften COLOURBOX35800829.jpg

Vandpolitisk Netværk er et livligt netværk af vandselskaber og miljøteknologiske virksomheder. Vi diskuterer politisk relevante emner og giver vigtigt input videre fra branchen til de ansvarlige politikere. Innovation og udvikling er gennemgående diskussionstema for alle møder. Vel mødt!

Facilitator: Ole Øgelund, Vand og Affald Svendborg (juni, oktober, november) Leif Bentsen, Krüger (maj og september).

Program

Download program som PDF her.

Møde 1: Eksportstrategi for vand - hvordan får vi mest muligt ud af den?

Dato: 20. april kl. 11-12:30 (virtuelt)

Møde 2: Byspildevandsdirektivet – hvilken betydning har det for den danske vandbranche?

Dato: 21. maj kl. 9:30-12:30
Mødested: IDA Mødecenter samt virtuel deltagelse

Møde 3: Miljøfarlige stoffer og regeringens nye strategi

Dato: 24. juni 2021 kl. 10-14
Mødested: Slagelse Forsyning

Møde 4: Ny grøn forskningsmission med vand som fokus

Dato: 1. september kl. 9:30-12:30
Mødested: Frederiksberg Forsyning, Stæhr Johansens vej 38, 2000 Frederiksberg

Møde 5: Klimatilpasning - Fælles planer og handling

Dato: 4. oktober kl. 9:30-12:30
Mødested: Frederiksberg Forsyning, Stæhr Johansens vej 38, 2000 Frederiksberg

Møde 6: Demonstration af klima- og energineutrale løsninger - og det fortsatte behov
for videre udvikling og innovation.

Dato: 29. november, heldagsmøde.
Mødested: Aarhus Vand

Pris

Pris for deltagelse: 10.000 kr. for hele møderækken.
Der afholdes 6 møder: 1 webinar, 3 møder i København, 1 fysisk møde med rundvisning i Slagelse og 1 heldagsmøde i Århus inklusiv rundvisning.

Tilmelding og yderligere information

Tilmelding er bindende 14 dage efter tilmelding. Tilmelding skal på mail til Miriam Feilberg på mfe@danva.dk