369 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder
Klimatilpasning-179X110

Høring af vejledning om tilknyttede aktiviteter, jnr. BLS 400-00100

Høringsbrev_Økonomiske_rammer_Tilknyttet_virksomhed_12.09.20161

NST-notat_regler_medfinansiering_klima_07.02.2013

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

vejledende_notat_om_reglerne_for_spildevandsforsyningsselskabers_medfinansiering_af_kommunale_og_private_projekter_vedr._tag-ogoverfladevand.pdf

2013.05.23_Referat_Generalforsamling_Aalborg_BS_HSA_final.pdf

VANDFORSYNINGSSAMARBEJDSVEJLEDNINGEN.pdf

Vejledning nr. 61 Scenarie_notat_samlet_skaerm.pdf

Vejledning 75_ Miljømålslovens idefase.pdf

ATEX_vejledning_samlet.pdf

Vandsamarbejdsvejledning_samlet_200109.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

2012.01.04-Vejledning-Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger.pdf

Eksplosiv_atmosfære_i_kloakker_samlet_rapport.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

2015.15.15-Vejledning-Overvejelser_ved_samarbejder_m.m.ny_pdf.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf (1)

Bejledning_om_forbrugervalg_opdateret_17.02.2017_clean.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf (1)

Afklaringsprojekt+om+nedsivning+af+husspildevand.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringernes+effekter+på+afløbssystemer.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

Program_Temadag_Vandsektorlov_9.+marts_2016_final.pdf

CEL+Intro_Hvad+vandselskaberne+skal+levere.pdf

consolidated_eur-lex.europa.pdf

170820 Fundingoversigt.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

Bilag 2 DANVA kommentarer samlet.pdf

Dombog_udskrift_B0882002.pdf

Dombog_udskrift_B010700M.pdf

Fundingoversigt_DANVA_opdateret.pdf

Helhedsorienteret+beredsskabsplanlægning.pdf

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

20180703 Vejledning om persondata for vandskaber v. 2.samlet pdf.pdf

Program - Økonomisk regulering - Bliv opdateret.pdf

Økonomisk regulering - Grundlæggende kursus - 2 dags kursus.pdf

vejledning-i-indberetning-til-benchmarking.pdf

Vejledning nr. 95 Overvejelser ved samarbejder m.m.samlet v.2 pdf.pdf

2017_Lovkompas_Ekspertpanelets rapport.pdf

2019.02.27_Høringssvar_Ekspertpanelets anbefalinger.pdf

2018.02.27_Høringssvar_ekspertpanelets anbefalinger.pdf

Bilagsrapport_Drift_vedligehold_Regnvandsbassiner_FINAL.pdf

2019_DTU Sektorudviklingsrapport om vandteknologi.pdf

2019.07.02 Fundingoversigt.pdf

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

PM_Billund_BioRefinery skaber større miljørum til erhvervsmæssig udvikling_04.04.2016

Bilag_1_Vurdering_erhvervsøkonomiske_konsekvenser_BKG_økonomiske_rammer_for_vandselskaber

DANVA_Vejledning_97_drift_og_vedligehold_regnvandsbassiner_2016

2014_Rapport_Håndbog_IT-sikkerhed_forsyningsbranchen

2015_Simple_udbudsmodeller_Kort_ version_2_print

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

Damvad-rapport_Vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser

vejledning_kvalitetssikring_juli_2014.pdf

Klimatilpasningsplaner+og+klimalokalplaner+(vejl.+2013_02).pdf

Rapport+Branchevandforbrug+og+-spildevand.pdf

DDV-R+Integrationsmetoden+v1.0+okt+2012.pdf

2016.05.26_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

DANVA_vedtægter_2016.pdf

DANVA+vedtægter+2014.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf

2017_Landsaftale_Vand-_og_spildevandsanlæg.pdf

Nr.1_Fysiske_aktiver.pdf

Kontrol af vandmaalere i drift.pdf

DVF_vejledning_nr.21.pdf

Vandforbrugsrapport030903endeligrapport.pdf

Vejledning nr 64 loesningskatalog_2005_net.pdf

Rapport_funktionspraksis_net.pdf

Vejledning nr. 69Endelig_kontoplan_vejledning_20130606.pdf

Vejledning nr. 70 Servicemaalvejledning.pdf

Vejledning nr. 72 DDS.pdf

Vejledning nr. 82 - DANVA slamkatalog.pdf

2012-08.06-Vejledning-CO2-regnskab for forsyninger - en guide-DS.pdf

2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning.pdf

TPublikationerRapporterStikrapportStikrapport2007FokuspAflbsstikledninger261107samletpdf.pdf

Boringsoptimering_Hovedrapport_samlet.pdf

2011.08.11-Rapport-køkkenkværnsrapport-LF.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf (1)

2015.11.24_kommunikation_i_separeringsprojekter.pdf

2016.04.05_Rapport_Vejledning_om_drift_og_vedligehold_1.1.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringers+effekter+på+oversvømmelser+i+byer.pdf

Energi+CO2+og+samlet+miljøregnskab+for+afløb+og+renseanlæg.pdf

Energirigtig+og+sikker+vandforsyning+Del+1+og+Del+2.pdf

Forbrugernes+ubevidste+forventninger+til+moderne+vand-+og+spildevandsforsyning.pdf

Optimal+udnyttelse+af+varmeenergi+fra+spildevand.pdf

Slam+–+Fremtidens+renseanlægs+energiressource.pdf

damvad-rapport_vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser (1).pdf

GLERPlot_produktblad.pdf

HORTEN+slides+Persondataret+DANVA+oktober+2016.pdf

VUDP_Ansøgningsvejledning_2017_fase+_1.pdf

VUDP_uddelingsvilkår.pdf

damvad_vandsektorens_samfundsbidrag_2016 (3).pdf

NST_Undersøgelse_hjælpemuligheder_2012.pdf

Horten_Hvidbog_Aendring-af-Vandsektorloven-2016.pdf

Program_Mikroplast_26.09.2017.pdf

2017.05.18.Sidedokument_Vandsektorens_Udviklings_og_demonstrationsprogram.pdf

Opsamling fra grupperne_IWA_HCC 27 april 2017.pdf

SUMMARY_Opsamling fra HCC_mødet 27 april 2017.pdf

IWA+Host+Country+Committee+27.+april+2017_HKA.pdf

CALL_Copenhagen_IWA.pdf

Opsummering_Grupper_IWA+Kick-off+møde+27.+april+2016+i+Odense.pdf

IWA_Host_Country_Committee_Kick_off_27._april_2016_HKA_presentation.pdf

2016+VEDTÆGT+Nationalkomiteen.pdf

Partnerskaber+Kaj+Stjernholm_Stjernholm.pdf

VARGA+projektet+Jeanette+Madsen_EnviDan.pdf

Lars+Gadegaard+Persondataindlæg+på+forsyningstræf+Comwell+Roskilde+20170202.pdf

0.1+Dansk+Vandkonference+2016+Intro+CEL.pdf

1.2+Byudvikling+i+OSD+områder+det+muliges+kunst.pdf

2.1+Driftsresultater+fra+fremtidens+energiproducerende+renseanlæg+i+Egå.pdf

5.3+Optimalt+beluftning+hos+Bluekolding.pdf

3.2+MachineLearning+frem+for+TV-inspektion.pdf

16.4+Genudvinding+af+fosfor+hos+Herning+Vand.pdf

2016.06.21+Fremtidens+renseanlæg+-+workshop+6+-+energibalancer-DANVA.pdf

Line+Markert+-+kommunernes+styringsmuligheder.pdf

2016_PP_Præsentation+vedr.+overvejelser+ved+indgåelse+af+samarbejde+eller+overtagelse+-+Forsyningstræf+2016_Energi++Forsyning.pdf

Carl-Emil_Larsen_DANVA_Strategi_12.01.2016.pdf

2016.DANVA+aktiviteter_Carl-Emil_Larsens_tale.pdf

_10.11.15_Hans-Martin_Friis_Møller_Verdens_bedste_regulering.pdf

Rammer+for+vandområdeplaner+ved+Susanne+Vangsgaard.pdf

Strategiske+overvejelser+og+mål+med+samarbejde+-+Markert+og+Timmermann.pdf

Hvorledes+sikres+innovation+på+tværs+af+vandsektoren+-+Jacob+Larsen.pdf

Naturstyrelsen_Diaologmøde_Trappemodel_05032014.pdf

Naturstyrelsen_Diaologmøde_Trappemodel_05032014 (1).pdf

Færdig BOG KODEKS .pdf

Program mikroplast red.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

Program mikroplast 14-09-2017.pdf

DANVA POWERPOINT Regionalmøder 2017_public.pdf

HORTEN+slides+Persondataret+DANVA+oktober+2016 (1).pdf

2 2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning (11 ).pdf

2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning.pdf

3 2014_10_24_Rapport_Håndbog+om+IT-sikkerhed+i+forsyningsbranchen.pdf

DANVA - Vandselskabers bidrag til lokal udvikling.pdf

DANVA rapport Vandselskabers bidrag til lokal udvikling.pdf

FVC_DANVA_Klimaprojekter_kursus 6.-7.12.2017.pdf

Klimatilpasning i praksis_kursus.pdf

Klimaprisen 2017 Låsby Søpark 310817.pdf

2016-04-21_DANVA_strategi_2016-2020.pdf

2017 VUDP uddelingsvilkår 171003.pdf

Notat_Elementer i Tokyo_Sammenhæng med stand.pdf

Vejledning+i+opklaring+af+fødevare-+og+vandbårne+sygdomsudbrud.pdf

Vejledning+i+sikring+af+drikkevandskvalitet+(DDS).pdf

Forbrugerinformation+om+drikkevand.pdf

Evaluering+af+håndteringen+af+forureningen+af+drikkevandet+fra+Vandværket+Lyngen+i+Køge+Kommune.pdf

2017_VUDP_sidedokument.pdf

2018_Landsaftale_Vand- og spildevandsanlæg.pdf

2018.05.24_Referat_DANVA_Generalforsamling.pdf

2018.06.11_Notat webtilgængelighed_tvsv.pdf

Notat_Periodevise driftsomkostninger.pdf

Regionalmøder september 2018 public.pdf

A4-Landskab - Vandsektoren og Verdensmålene_v9b.pdf

DAMVAD Rapport_endelig.pdf

Vandsektorens-vaerdi-for-samfundet.pdf

LETT-notat_Inhabilitet_2007.pdf

Betænkning_Styringsmæssige_relationer.pdf

VUPD Projekter 2017.pdf

2006_Line _Maagaard artikel om imple af nitratdirektiv og VRD.pdf

Afslag fra Datatilsynet.pdf

2019 VUDP ansøgningsvejledning fase 1.pdf

2019 VUDP ansøgningsvejledning fase 1_Final.pdf

2014_06.25_Notat_Systematisering af natur- og miljø (indsendt til MIM.pdf

2014012 Redegørelse om fremtidig struktur for natur og miljølovgivningen - Endelig version.pdf

14_02_19_Vejl_Risikovurdering og analyseprogrammer.pdf

Sikkerhed Svovlbrinte-2.pdf

HOFOR Verdens Vanddag 2019.pdf

2019_Landsaftale_Vand_og_spildevandsanlaeg.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf

2019_De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv.pdf

VUPD Projekter 2017-redigeret.pdf

Indstilling vedr. opgørelse af vandsektorens skattesag og disponering af overskydende midler .pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver_final.pdf

AP3 Teknisk rapport _UDP 88.2016 Energi- og emissionsoptimering.pdf

LAR Slutrapport_VUDP_ID_nr_82.2016.pdf

LAR Slutrapport_VUDP_ID_nr_82.2016.pdf (1)

LAR_Forskningsbaseret anvisning_UnderrapportVUDP_ID_nr_82.2016 teknisk rapport.pdf

AP 3 Teknisk rapport VUDP 88.2016 Energi- og emissionsoptimering ved anvendelse.pdf

VUDP 88.2016 Energi- og emissionsoptimering Slutrapport.pdf

2019 - SKAT - Forsknings- og udviklingsomkostninger.pdf

2019 - VUDP uddelingsvilkår 171003.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf (1)

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 1.0.pdf

2017 VUPD Projekter_folder_Weboptimeret.pdf

DANVA Sikkerhedsanalyse 2019.pdf

Underskrevet referat generalforsamling 2019.pdf

2019-Referat-DANVA_generalforsamling_underskrevet.pdf

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Spildevandsforsyningens pligt til at undersøge private grunde

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Lovgivning-617X411

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring