44 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Arrangementer Old
Publikationer
Nyheder

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Høring af vejledning om tilknyttede aktiviteter, jnr. BLS 400-00100

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Spildevandsforsyningens pligt til at undersøge private grunde