36 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Arrangementer Old
Publikationer
Nyheder

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Betaling for måleraflæsninger til beregning af spildevandsafgifter for ejendomme ikke tilsluttet kloaknettet

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Vandrådet havde ej krav på betaling for videregivelse af aflæsninger til kommunal vandforsyning