30 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Betaling for måleraflæsninger til beregning af spildevandsafgifter for ejendomme ikke tilsluttet kloaknettet

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding

Vandrådet havde ej krav på betaling for videregivelse af aflæsninger til kommunal vandforsyning

Renseanlæg-617X411

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

Vandværker kan ikke kræve betaling for udlevering af målerdata for ejendomme i ikke-kloakerede områder