3601-Workshop-Nordisk-innovation.jpg

Danmark får en helt enestående mulighed for at eksponere sin viden og teknologi på vandområdet for hele verden i 2020. Men allerede i ansøgningsfasen for IWA World Water Congress & Exhibition 2020 i København stod det klart, at ikke blot Danmark, men også de nordiske lande skulle have en særlig synlighed og rolle på kongressen.

I løbet af 2017 har der været afholdt en række møder såvel med vore nordiske som baltiske kolleger herom, og det fortsætter i 2018. Målet er, at der etableres dedikerede komiteer i hver af de 4 øvrige nordiske lande med henblik på koordination og planlægning af disse landes deltagelse i København. Alle landene har udtrykt stor interesse for 2020, og arbejdet skrider godt frem. Der har fx været afholdt en indledende workshop i Sverige med en lang række interessenter med henblik på Sveriges forberedelser til 2020, og i Norge forbereder man et lignende arrangement her i foråret. Med hensyn til Baltikum samarbejder IWA Denmark med Union of Baltic Cities.

Læs mere

Anders Bækgaards besøg i Norge er omtalt i en artikel i Norsk Vanns blad. Læs artiklen "IWA Norge samarbeider med Danmark om IWAs verdenskonferanse i København" her.

Yderligere information

Kontakt Anders Bækgaard på 40277500 eller ab@danva.dk