Nyheder

Vækst og innovation

DANVAs egen VUDP lancerer snart ansøgningsrunde

21-06-2016 | Deadline for ansøgninger bliver den 16. september.

Arrangementer

danskVAND

danskVAND er DANVAs medlemsblad som formidler nyt fra vand- og spildevandsbranchen.

danskVAND

Nyheder

Klima

DANVA og KL samarbejder om klimatilpasning

10-06-2016 | På VandTek 2016 i København præsenteres et KL/DANVA-projekt.   Hvordan bliver vi bedre til at håndtere oversvømmelser og ekstrem regn og til at

Kommunikation

Forædling af kloakvand er guld for danskerne

09-06-2016 | Vandkredsløbet er i sig selv en cirkulær proces, hvor drikkevandet pumpes op, spildevandet renses, det ledes ud i havet, fordamper, fortætter og falde

Forening

DANVA er en frisk og aktiv 90-årig i fin form

08-06-2016 | Yes Miss Sophie. We will follow the same procedure as last year…..   Sådan indledte DANVAs formand Lars Therkildsen beretningen på generalforsam