Nyheder

Klima

Vand skaber merværdi

29-09-2016 | Havnebade, klimaprojekter, udvikling af strandparker, vådområder og andre former for vandprojekter kan være med til at hæve et byområde eller kvarters image og boligpriser markant.

danskVAND

danskVAND er DANVAs medlemsblad som formidler nyt fra vand- og spildevandsbranchen.

danskVAND

Nyheder

Kommunikation

Samarbejde om Vandvisionen på VandTek

23-09-2016 | Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen åbnede VandTek messen i København den 20. september, og han bakker engageret op om Vandvisionen om at fo

Økonomi

Fiktive besparelser i forsyningsstrategien

22-09-2016 | En mere effektiv forsyning skal give danske familier og virksomheder lettelser på taksterne, mener regeringen.   Selvom der er tale om usikre be

Forening

VUDP ansøgningsrunde 2016

19-09-2016 | DANVA har modtaget 29 VUDP ansøgninger fordelt på 13 drikkevandsprojekter, 13 spildevandsprojekter og 3 klimatilpasningsprojekter.    Der er søg